Gada dalības maksas un ziedojumus 

Latviešu Fondam var samaksāt ar PayPal no LF mājas lapas vai pa pastu, pievienojot čeku izdrukātai balsošanas anketai.  

LF fonds

Balsošana par projektiem, padomi un revīzijas komisiju notiek līdz 24. jūnijam 23:59 pēc ASV rietumkrasta laika. 

Dosim - dzīvosim!