GVV ar gitaruBalsošanas noteikumi

Balsošana notiek līdz 24. jūnijam.

Lielo projektu konkursa balvu fonds ir $22500, kas tiks sadalīts starp projektiem, kas saņems vislielāko balsu skaitu. 

Balsot var:

  • pa pastu, balsojumu atzīmējot izdrukātā balsošanas lapā vai
  • elektroniski mājaslapā www.latviesufonds.org. 

Elektroniskā balsošana: LF mājas lapā www.latviesufonds.org iejot balsošanas anketā jāidentificējas, norādot dalībnieka numuru un epasta adresi. Parole turpmāk nav vajadzīga.

Pirms elektroniskās balsošanas, lūdzam nomaksāt gada dalības maksu.

Balsošana pa pastu: balsošanas lapu, pilnvaru un gada dalības maksu (ja tā vēl nav nomaksāta) nosūtiet:

Anna Žubīte Streips
2811 W Ainslie 3W
Chicago, IL 60625, USA

Balsstiesīgi ir visi Tūkstošnieki un LF dalībnieki, kas nokārtojuši 2023. gada dalības maksu. Gadskārtējo maksājumu var nosūtīt balsošanas materiāliem pievienojot čeku Latvian Foundation, Inc., vai, samaksājot ar PayPal no LF mājas lapas. 

  • Jābalso par projektiem, padomes un revīzijas komisijas locekļiem.
  • Katram balsstiesīgajam dalībniekam ir 20 punkti.
  • Ar punktiem novērtēt tikai tos projektus, kurus jūs vēlaties atbalstīt.
  • Atsevišķam projektam var piešķirt ne vairāk par 10 un ne mazāk par 1 punktu.
  • Ja neplānojiet piedalīties LF pilnsapulcē, lūdzam aizpildīt pilnvaru.
  • Balsojot pa pastu, uz balsošanas lapas norādīt savu dalībnieka numuru. 

Balsošanas termiņš: līdz š.g. 24. jūnijam 23:59 pēc ASV rietumkrasta laika (pasta zīmogs vai elektroniskais “timestamp”). Balsošanas lapas ar vēlāku pasta zīmogu netiks uzskatītas par derīgām. 

Balsošanas rezultāti pretendentiem tiek paziņoti augusta sākumā un pec tam publicēti LF majaslapā, sociālajos medijos un LF Apkārtrakstā.