Adreses maiņa

Latviešu Fonda dalībnieka kontaktinformācija/Latvian Foundation member contact information

Esmu Latviešu Fonda dalībnieks un man ir mainījusies pasta/e-pasta adrese. I am a member of the Latvian Foundation and my address/e-mail address has changed.