Padomes un revīzijas komisijas kandidāti

LF padome:

 Andra ZommereANDRA ZOMMERE nāk no Kanādas Zommeru ģimenes kopas, viņa ir meita Jurim un Baibai, uzaugusi Hamiltonas pilsētā, Ontario, starp simtiem latviešu un citu valodu grāmatām.  Abi vecāki strādāja par bibliotekāriem un augstu vērtēja literatūru; tēvs, dzejnieks Juris Zommers, vairākas reizes piedalījās Kanādas un ASV Dziesmu svētku Rakstnieku cēlienā ar savas dzejas lasījumiem.  Andra ir viena no 2019. g. Kanādas dziesmu svētku Rakstnieku cēliena rīkotājām un viņa jau gatavojas nākošajiem svētkiem.  2020. g. Andra kā priekšsēde iesaistījās Latviešu Fonda paspārnē esošā Jāņa Bieriņa Piemiņas Fonda (JBPF) valdē un 2022. g. tika ievēlēta LNAK padomē, kur darbojas kā sekretāre.  Andrai ir bakalaura grāds ģeogrāfijā no Guelph Universitātes; viņa arī ir studējusi hidrogrāfiju un jūras ģeomatiku.  Kopš 2017. g., strādājot Kanādas hidrogrāfijas dienestā (Canadian Hydrographic Service), Andra izbraukājusi Kanādas Ziemeļrietumu kuģu ceļu (Northwest Passage) un pašlaik nodarbojas ar Arktikas kuģniecības maršrutu iezīmēšanu kartēs. 

 Revīzijas komisija:

Linda ByronLINDA BYRON pēdējos 15 gadus strādā par Certified Public Accountant (C.P.A.). Viņas specializācija ir lielu akciju sabiedrību nodokļi. Viņa beigusi Bronksas Latviešu pamatskolu (1983) un vidusskolu; ieguvusi BS grāmatvedībā no SUNY New Paltz un maģistra grādu nodokļu administrēšānā no SUNY Albany. Lindai ir četri bērni: divi šovasar mācīsies Gaŗezera Vasaras vidusskolā, bet divi vecākie to jau ir absolvējuši.

 

 

Diana KarklinaDIĀNA KĀRKLIŅA dzimusi un uzaugusi ASV, Ohaijo štatā, pilsētās, kurās pamatā nebija latviešu sabiedrības. Latviešu saknes, mācības un iedvesmu Diāna ieguva no vecākiem un vecvecākiem.  Māte, Biruta Abula, bija aktīva latviešu sabiedrībā, tajā skaitā arī kā Latviešu Fonda priekšsēde.  Diāna beidza Gaŗezera vasaras vidusskolu un arī strādāja kā audzinātāja.  Diāna beidza Rietummičiganas Universitāti (B.S. Computer Science).  Darba gaitas iesāka Čikāgā, kur piedalījās tautas deju kopā “Dzelmieši”.  1994. gadā Diāna apprecējās un pārvācās uz Kalamazū, kur uzsāka darbu Kellogg kompānijā, strādāja Kalamazū latviešu skolā, kā arī bija skolas pārzine un latviskā vidē izaudzināja divus bērnus. Diāna ir strādājusi vadošos amatos informācijas tehnoloģiju laukā, pēdējos 27 gadus Kellogg firmā kā viceprezidente informācijas tehnoloģiju jautājumos.

 

Žubīte StreipsŽUBĪTE STREIPS dzimusi un augusi Čikāgā, kur latvietība bija svarīga gan ģimenes lokā, gan sabiedrībā. Žubītes vecvecāki un vecāki, Līga un Laimonis Streips, aktīvi piedalījās latviešu sabiedrībā, ir bijuši LF biedri un saņēmuši LF atbalstu gan viņu izdotajam “Mazputniņam”, gan citiem projektiem. Čikāgā bija iespēja piedalīties daudzās organizācijās un nodarbībās, tajā skaitā, guntiņās, gaidās, tautas deju grupā “Dzelmieši”, Kr. Barona Latviešu skolā (KBLS). Žubīte absolvēja GVV 1979. g. un Minsteres Latviešu ģimnāziju 1980. g. Žubīte ir strādājusi par skolotāju KBLS, audzinātāju Gaŗezera bērnu nometnē un vēl joprojām vada guntiņu pulciņu. Žubīte saņēma bakalaura grādu psiholoģijā Loyola Universitātē, Čikāgā, un pēc pieredzes darbā ar ģimenēm Amerikas labklājības sistēmā, viņa turpināja studijas un ieguva maģistra grādu psiholoģijā un mākslas terapijā. Žubīte strādā ar ģimenēm, kurās ir bijušas problēmas ar pārestību un, kam nepieciešams psiholoģisks atbalsts, kā arī savā klīniskajā privātpraksē.

 

Uz balsošanas anketu

 

Žubīte Streips

2022. gada Lielie projekti - iepazīsimies pirms balsošanas

→ Lasiet vairāk

Žubīte Streips

Latviešu Fonds izziņo jaunu virtuālo pastaigu - "Daugav’s abas malas".

→ Lasiet vairāk

Žubīte Streips

Ziedojiet Latviešu Fondam šogad un nākotnē!

→ Lasiet vairāk

Vairāk ziņas