Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce

Latviešu Fonds 2020 pilnsapulce

Virtuāli Zoom platformā
Sestdien, 2020. gada 3. oktobrī
Pilnsapulces video pieejams LF mājas lapā

11:55               Pulcēšanās virtuālajā “istabā”
12:00               Virtuāla mākslas izstāde
12:55               Pārtraukums un sarunas

 • Sandra Milevski jautā par LF dalībnieku skaitu. Šobrīd ir 410 “aktīvi” biedri. Kad bija visaugstākais biedru skaits un kad? (Renāte Kenney: līdz šim 1265 dalībnieki ir iestājušies. Biedri ir gan pārvākušies, kļuvuši neaktīvi, diemžēl daudzi aizgājuši mūžībā.) 
 • Jauka projekta ideja tika ierosināta sakarā ar Valdi Kupri un viņa mākslas darbiem. Varētu veidot virtuālu izstādi.

13:00   Pilnsapulce tiek atklāta

Valda Grinberga iepazīstina ar padomes locekļiem un LF revidentiem.  Noturam klusuma brīdi mūžībā aigājušiem LF dalībniekiem.  Nodziedam Latvijas himnu.

Kvoruma konstatēšana (izdarīta) - LF šogad ir 410 aktīvi dalībnieki, sapulces darba kārtības pieņemšana (izdarīta) un iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana (izdarīta)

Priekšsēdes ziņojums: Valda Grinberga ziņo par vēlēšanu rezultātiem.   Padomes locekļi: Renāte Kenney – 112 balsis (100%) Rita Grendze – 108 balsis (96%) Māra Krūze – 107 balsis (95%); Revidentu vēlēšanu rezulāti: Laura Ramane – 108 balsis (96%) Andrejs Dumpis – 109 balsis (97%) Diāna Kārkliņa – 110 balsis (98%)

 • Pandēmijas dēļ, Latviešu Fonds 2020. martā satikās virtuālajā padomes sēdē.
 • Valda piedalījās jauniešu mākslas pasākumā Šī māksla ir jauna (ŠMIJ), Toronto Kanādā 2020. gada 13.-15. martā. Sniedza prezentāciju par Latviešu Fondu: kā iestāties Latviešu Fondā un kā pieteikt projektus konkursā. cer, ka būs jauni projektu pieteikumi;
 • Šogad, Latviešu Fonds atbalstīja Garezera Vasaras vidusskolu, nopērkot atbalsta ķieģeli ar iegravētu vēlējumu GVV audzēkņiem
 • 2020. gada Gaŗezera vasaras vidusskolas absolventi svinēs izlaidumu 2021. gada jūlijā. Latviešu Fonds apsveiks absolventus divas reizes nākamvasaru: jūlijā, 2020. gada absolventu izlaidumā, un augustā - 2021. gada absolventu izlaidumā. Absolventi saņems LF biedra tiesības uz vienu gadu.

 

Padomes locekļu ziņojumi

Projektu lietveža ziņojums. Mārtiņš Hildebrants: Šogad saņemti 46 projektu pieteikumi par $171,493.04, no kuriem: Lielie projekti: 17 = $121,459.00; Mazie projekti: 29 = $50,034.40. Visvairāk pieteikumu pienāca mūzikas un filmu jomās. Trīs mazos projektus atbalstīja kā Īpašās akcijas

2020. gadā pieci Lielie projekti saņēma finansējumu

 1. "Lasi! Dziedi! Mācies!” Tautasdziesmu animācijas filmas un karaoke. $7,000 
 2. Monogrāfija: Evalds Dajevskis. $7,222
 3. Spēlfilma “Janvāris”. $10,000 
 4. Rokgrupas “Akacis” diskogrāfija. $4,405 
 5. Izstāde “Displacement”. $6,373

2020. gadā 12 Mazie projekti saņēma finansējumu

 1. Grāmata “Bruno Slept Here”/“Te bija Brunis” ($1,800) 
 2. Bostonas Baltiešu Filmu Festivāls ($1,800)
 3. Izstāde “Tautasdziesmu teicējas” 3. posms ($2,000) 
 4. Ceļojoša izstāde “Latviskuma vārdi ceļo no bibliotēkas uz bibliotēku” ($900) 
 5. Spēlfilma “Māsas” ($2,000) 
 6. Grupas “Tris no Pardaugavas” mūzikas jauniestudējums, grupas “Ducele” izpildījumā ($1,985) 
 7. XIV Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi ($2,000)
 8. Spēlfilma “Mātes piens” ($1,000) 
 9. Multidisciplināra un bilingvāla koncertprogramma “Vēstules uz Mājām/Letters to Home” ($750) 
 10.  Latviešu lietišķās makslas un interešu izglītības programma Kursas vasaras vidusskolā ($2,000)
 11. XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētku ASV reklāmas materiālu izplatīšana ($1,800)
 12. Northern Explorations of Ēriks Ešenvalds: Visions, Legends, Music, and an Artistic Identity ($2,000)

2020. gadā 3 mazie projekti saņēma finansējumu caur Īpašo akciju

 1. Dainas: Wit & Wisdom of Ancient Latvian Poetry Vol. II par $1220
 2. LU deju folkloras kopas “Dandari’’ 40. gadu jubilejai veltīts pāru deju mūzikas disks par $900 
 3. Dzejnieces Ritas Gāles dzeju grāmata, “Saule Pusdienā” par $1845

Aktīvo projektu lietvedes ziņojums. Elizabete Ludvika stāstija par Lindas Oltes filmu “Māsas” un rādija filmas fragmentus; informēja par izstādi Tautas dziesmu teicējas, un par spēlfilmu “Janvāris”. 

 • Kopš 2019. gada oktobra LF atbalsta 38 projektus: 25 Mazos projektus (12 jaunus no 2020. gada pavasara), 10 Lielos projektus (5 jaunus no 2020. gada vasaras) un 3 jaunus Īpašās akcijas projektus 
 • No šiem projektiem pēdejā gadā 8 projekti ir izpildījuši un slēguši projekta darbus, iesniedzot programmātiskās un finanšu atskaites.

Kasiera ziņojums. Andrejs Dumpis ziņoja par ienākumiem un diviem lielākiem ziedojumiem (25K un 50K) no anonīmiem LF atbalstītājiem, kuriem mēs esam ļoti pateicīgi. LF ir 8 jauni dalībnieki. Izdevumi līdz 31. aug ir <$15K jo sakarā ar Covid nenotika klātienes pavasara sēde un citi pasākumi. Pārmainīts finanšu gada (fiscal year) sākums, tā lai tas sakristu ar kalendāro gadu. Ieguldījumu vērtība turpina augt.)

13:45   Pārtraukums

13:50   Pilnsapulces turpinājums

Revidentu ziņojums. Revīziju veica Andrejs Dumpis, Laura Ramane un Diāna Kārkliņa 2020. g. 22. septembrī.

 • Pārskatījām sekojošos naudas kontus: Visus "Checking/Savings” un “Marketable Securities” kontus un atradām, ka visiem kontiem bija atbalstošie papīri apstiprinot gadu beigu vērtības. 
 • Visi konti tagad atrodas pie Merrill Lynch.
 • Revīzijas komiteja uzskata, ka grāmatvedība tiek labi pieskatīta un uzturēta.  

Ieteikumi 2020. gadam:

 • Turpmāk revīzijā iekļaus projektu izmaksas un atbilstošās kvītis. Katru gadu tiks pieprasīts “audit sample”, lai pārskatītu projektu izmaksas un papildu dokumentāciju. 
 • Lietot “Quickbooks Online”. Pārceļot grāmatvedību tīmeklī būs labāka aizsardzība gramatvedības vēsturei un lai piekļūtu informācijai nebūs vajadzīgs viens īpašs dators. 
 • Iegādāties jaunu datoru kasierim.

Pilnsapulces dalībnieki jautāja par procesu, kā atbalsts tiek izmaksāts: priekšsēde apstiprināja, ka atbalsts tiek izmaksāts tikai par pierādītām izmaksām un nepārsniedzot piešķirto summu.

Komisiju ziņojumi Renāte Kenney ziņoja par pieaugošu ziedojumu apjomu ($13K 2016 g. bet $72K 2020. g.) 73% no LF dalībnieki dzīvo ASV, 14% Kanādā. Visvairāk projektu pieprasījumi no Latvijas. Mērķis ir paaugstināt pamatkapitālu līdz 2 milj. Nākamajos 5 gados, uzsākt stipendiju programmas vidusskolas audzēkņiem un piesaistīt jaunus dalībniekus/ziedotājus.

Ieguldījumu pārstāves ziņojums: Brigita Rumpētere sniedz LF ieguldījumu analīzi un ziņo, ka tirgus ir bijis labs, un esam pārsnieguši 1 miljonu.

2021. gada projektiem piešķiramās summas apstiprināšana: Kopējā summa $55,000 - $35,000 Lielajiem projektiem, $20,000 Mazajiem projektiem.

Ziņojumu apspriešana un jautājumi. Jautājums par ienākumiem no Amazon Smile. Andrejs apstiprina, ka LF saņem ziedojumus caur šo programmu 4x gadā.

Pateicības Pateicamies par lielo ieguldījumu LF priekšsēdei Valdai Grinbergai un sekretārei Andrai Berkoldai, kuras atstāj savus amatus padomē.

Pilnsapulces slēgšana

14:35  Pārtraukums

14:45  Pasaules latviešu jaunatnes semināra 2x2 filma un 2x2 vadītāja Jāņa Lazovska stāstījums

Vakarā LF pilnsapulces apmeklētājiem tika piedāvāta vienreizēja iespēja noskatīties Latviešu Fonda atbalstīto filmu “Dvēseļu putenis”.