Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce

Latviešu Fonda 2021 pilnsapulce

Virtuāli Zoom platformā
Sestdien, 2021. gada 2. oktobrī 

Visi laiki norādīti pēc ASV Austrumkrasta laika/EST

11:45 Pulcēšanās virtuālajā “istabā”
12:00 Pilnsapulce

Kvoruma konstatēšana, sapulces darba kārtības pieņemšana un iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana 

 • Priekšsēdes ziņojums
 • Padomes locekļu ziņojumi:
  • Kasieres ziņojums
  • Ieguldījumu pārstāves ziņojums
  • Projektu lietveža ziņojums
  • Aktīvo projektu lietvedes ziņojums

13:45 Pauze
13:50 Pilnsapulces turpinājums

  • Sekretāres ziņojums
  • Komisiju ziņojumi
  • Īpašo projektu apskats
  • Vicepriekšsēdes ziņojums
 • Bieriņa fonda balva
 • Revidentu ziņojums
 • Ziņojumu apspriešana un jautājumi
 • Pateicības
 • Pilnsapulces slēgšana

Pēc pilnsapulces slēgšanas - vakara programmā tiks piedāvāta filma. (Tiks paziņots atsevišķi pilnsapulces reģistrētajiem dalībniekiem)