Latviešu Fonda 2021. gada pilnsapulces protokols

 

2021 pilnsapulce slide

Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce Čikāgā

Virtuāli Zoom platformā

Sestdien, 2021. gada 2. oktobrī

 

Pilnsapulces PPT pieejams LF mājas lapā

11:45 Pulcēšanās virtuālajā istabā

12:00 Pilnsapulce

No LF padomes piedalās Renāte Kenney, Katrīna Pipaste, Diāna Kārkliņa, Mārtiņš Hildebrants, Elizabete Ludviks, Rita Grendze un palīdze Žubīte Streips. Neklātienē vēl piebedrojās no LF padomes Ilze Pētersone, Mārīte Krūze, Andrejs Dumpis un padomdevējas Sandra Kronīte-Sīpola, Valda Grīnberga. 

 • Kvoruma konstatēšana: saņemtas 57 dalībnieku pilnvaras; 12 dalībnieki piedalās ar Zoom un klātienē 7 LF padomes locekļi, kopumā 76 (no 426 balsstiesīgajiem LF dalībniekiem). Kvorums konstatēts plkst. 12:13
 • Sapulces darba kārtība pieņemta ar google poll plkst 12:14
 • Iepriekšējās pilnsapulces protokols pieņemts ar google poll plkst 12:16

 Priekšsēdes Renātes Kenney ziņojums

 • Ir piestrādājusi pie iespējām satikties gan virtuāli, gan dzīvē
  • Latvijā ar atbalsta saņemējiem satikās gan pasākumos, gan neformāli
  • Pārstāv LF pasākumos
  • Uzklausot dalībnieku vēlmes, palīdzēja veidot vairākas jaunas programmas, kā Austras stunda, GVV speckurss, staigāšanas akcija.
  • Pavada daudz laika sagatavojot apkārtrakstus, Fondagrammas un citas LF ziņas
  • Ziņo, ka Katrīna Pipaste ir oficiāli ievēlēta par LF kasieri; Mārtiņš Hildebrants ievēlēts par projektu lietvedi uz otro termiņu

 Padomes locekļu ziņojumi:

 • Kasieres ziņojums, Katrīna Pipaste
  • Visa LF grāmatvedība tagad ievesta programmā Quickbooks, kas ir saglabāts mākonī un tādā veidā pārskatāms (ar paroli) no jebkura datora
  • Kapitāls ir pieaudzis līdz $1,17 miljoniem dolāru
  • Izstrādājusi procedūras, kuras padome ir apstiprinājusi:
   • Windfall policy
   • Piešķiramā summa projektu finansēšanai nepārsniegs 4-7% no LF kapitāla, dodot aptuveni $50,00-55,000 katru gadu
  • Budžetu apstiprinās padome pēc 1. janvāra, jo tas balstās uz iepriekšējā gada ienākumiem, kas tiek aprēķināti 31. decembrī
 • Ieguldījumu pārstāves ziņojumu Katrīna nolasa Brigitas Rumpēteres vietā
  • Mūsu ieguldījumi turpina pieaugt vērtībā
  • Esam sadalījuši savus ieguldījumus starp akcijām (80%) un obligācijām (20%), pie kā arī turpmāk pieturēsimies
 • Projektu lietveža ziņojums, Mārtiņš Hildebrants
  • Šogad tika pieteikti 15 Lielie projekti un 21 Mazie
   • Atbalstījām 4 Lielos, 12 Mazos un ar Īpašo akciju, vēl 2 projektus

Aktīvo projektu lietvedes ziņojums, Elizabete Ludviks

 • Šogad lielāks skaits projektu par ko stāstīt, jo daudzi netika paveikti vai pabeigti sakarā ar pandēmiju
 • Par sešiem projektiem pastāsta sīkāk, parāda fragmentus no filmas “Mātes piens”, pastāsta par Latvijas kultūras vēsturi u.c.

13:00 Pauze

13:10 Pilnsapulces turpinājums

Sekretāres ziņojums. Rita Grendze pastāsta par saviem darbiem un arī par “Austras stundu”

Komisijas ziņojumi

 • LF pārstāvis Latvijā Valdis Bērziņš atsūtījis rakstisku ziņojumu
  • Pārstāv LF pasākumos
  • Saņem materiālus no atbalstītiem projektiem un nodod arī tālāk saglabāšanai LNB
 • Sabiedrisko attiecību pārstāve Ilze Pētersone
  • Raksta apmerām 8-10 rakstus gadā, kurus izplatam pa vairākiem ziņu avotiem

Īpašo projektu apskats

 • Padomdevēja Valda Grīnberga rūpējas par mūsu Instagramm kontu, tur dalās ar jaunumiem par projektiem un par padomes darbību
 • Padomdevēja Sandra Kronīte-Sīpola stāsta par labo sadarbību ar LF padomi vasarā Garezera Vasaras Vidusskolā
  • Diāna un Mārtiņš dalījās detaļas par speckursu GVV 4. klases jauniešiem šovasar. Ideja bija iepazīstināt nākamo paaudzi ar LF darbību un procesu izveidojot veiksmīgu projekta pieteikumu un to īstenojot dzīvē. Vieslektori bija Diāna Kārkliņa, Mārtiņš Hildebrants un Vanda Dauksta. Trīs projektus tika izvirzīti un LF labprāt palīdzētu jauniešiem tos īstenot.

Vicepriekšsēdes ziņojums, Mārīte Krūze

 • Saprotot, ka 2020. g. Vasaras vidusskolas absolventiem pandēmijas dēļ nebija pilnas četras vasaras vidusskolā, Mārīte salika pēc Austra Manguļa dizaina veidotās “Latviskuma izturības ceļa somas” GVV 5. klasei. Somā ielikām iemīļotas latviešu ēdienu receptes (pīrāgi, kliņģeris, ķiploku grauzdiņi, pankūkas, kotletes u.c.), ALJA zīmola preces, konfektes.
 • g, absolventiem uzdāvinājām citu mugursomiņu.
 • Abos izlaidumos LF vārdā absolventus sveica Diāna Kārkliņa

Bieriņa fonda balva, Elizabete Ludvika

 • Šī gada Bieriņa fonda laureāte ir Linda Treija, ilggadēja skolotāja, scenogrāfe un māksliniece, ALMA priekšsēde. Viņu sveiks ALMA saietā vēlāk šomēnes

Revidentu ziņojums, Diāna Kārkliņa

 • Visas LF grāmatas ir izskatītas un kārtībā
 • Šogad arī sīki apskatīja viena projekta iesniegtos dokumentus un tur arī atrada labu kārtību

 Ziņojumu apspriešana un jautājumi

 • Artūrs Grava izteica savas domas par valodas līmeņa lejupslīdi. Labprāt gribētu, ka parāda filmas latviešu centros, vai ka mēs atbalstītu citus pasākumus latviešu valodā
 • Jautā par iespējām LF veicināt intensīvu valodas apmācības kursu
  • Renāte piekrīt, ka vajadzētu biežāk satikties, dalīties ar to, kas ir labā valodas līmenī,
  • Atgādināja, ka mēs paši saturu neveidojām, bet atbalstām iesniegtos projektus
 • Valters Nollendorfs atbalsta Gravas kunga ierosinājumu un jautā, kā vislabāk veicināt valodas lepnumu?
 • Sarma Muižniece piebilst, ka Garezerā un citās vasaras nometnēs varētu vēstures vai valodas kursos prasīt jauniešiem ierakstīt (diģitalizēt) savas ģimenes vēsturi, vienlaicīgi piefiksējot datus un uzsūcot labu valodu
  • Mārtiņš vēlreiz atgādina, ka mēs neveidojam saturu, bet sniedzam atbalstu un dalāmies ar to, ko citi iesniedz. Varētu pirms konkursa izziņot, ka LF vēlētos saņemt projektus par zināmu tēmu (vai arī uzsvert valodas prasmi).

Pateicības

Pilnsapulces slēgšana 14:16

Pēc pilnsapulces slēgšanas notika LF padomes sēde un vakarā tikšanās ar Čikāgas latviešiem krodziņā Nighthawk.