Latviešu Fonda pilnsapulces protokols

 Virtuāli Zoom platformā, ieraksts pieejams šeit

PADOMES ZIŅOJUMU VIDEO PIEEJAMI ŠEIT

 Sestdien, 2022. gada 18. septembrī. plkst. 11:30EST/10:30 CST/8:30 PST

  

Visi laiki norādīti pēc ASV Austrumkrasta laika/EST

 11:30 Pulcēšanās virtuālajā “istabā” un sasveicināšanās

 • No padomes piedalās Renāte Kenney, Mārtiņš Hildebrants, Elizabete Ludvika, Andra Zommere, Mārīte Krūze, Rita Grendze (protokolē) un revidents Andrejs Dumpis
 • Sarunas vada LF dalībniece Vanda Dauksta
 • Pilnsapulces tehniskais vadītājs ir Toms Pāvils

 11:45 Pilnsapulces atklāšana

 • Sēdi atklājam ar valsts himnu
 • Pieminam LF aizgājušos dalībniekus un atbalstītājus ar klusuma brīdi

 Kvoruma konstatēšana, sapulces darba kārtības pieņemšana un iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana

 • Kvorums ir: 20 klātesošie plus 50 pilnvaras (nepieciešams 43, kas būtu 10% no kopējā dalībnieku skaita)
 • Iepriekšējās 2021. g. pilnsapulces protokols pieņemts
 • Ziņojam par pilnsapulces ierakstīšanu un ”Facebook live stream”
 • Ziņojam par balsošanu aklamācijas kārtībā-nav iebildumu

Bieriņa balvas paziņošana

 • Andra Zommere paziņo Bieriņa balvas saņemēju, Daci Veinbergu
 • Dacei oficiāli pasniegs balvu 18. novembra sarīkojumā Toronto

 LF padome iepazīstina ar sevi

 • Padomes locekļu ziņojumi ir ierakstīti video formatā, redzami Youtube (skat. augšā)
 • Padomes locekļi iepazīstina ar sevi un pastāsta savas ieceres nākamajam LF darbības gadam

 12:00 Īpašā "Austras stunda": Dīpīšu albums un Nyet, Nyet Soviet - ar LF atbalstu LaPa muzejā. Sarunu ar LaPa muzeja galveno kuratori Mariannu Auliciemu vada Vanda Dauksta.

 • Interesants un raits stāstījums par muzeja projektu “Dīpīšu albums”, kas tika uzsākts 2004. gadā ar LF atbalstu. Datubāze ar 5000 digitalizētām fotogrāfijām, atrodas tagad arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā.
 • Fotogrāfijas redzamas un šķirstamas muzēja mājas lapā: https://latviesipasaulefoto.lv
 • Jautājumus rakstīt info@lapamuzejs.lv
 • “Nyet, Nyet Soviet” izstāde bija populāra gan ārzemju latviešiem, gan Latvijas skolu grupām un publikai. Izstādē arī iekļauta Jura Bļodnieka protesta mašīna Valliant
 • par kuru nesen izveidota filma. Bija arī iespēja apmeklētājiem apkrāsot sienu, līdzīgi kā latvieši krāsoja Berlīnes mūri 1980. gados.
 • Virtuālā tūre ir pieejama LaPa muzēja Facebook lapā

 Jautājumi un ierosinājumi

 • Liela piekrišana Austras stundas iekļaušanai pilnsapulcē
 • Aicinām LF dalībniekus iesūtīt ieteikumus nākamajām Austras stundām
 • Vanda Dauksta aicina LF dalībniekus pieteikties vadīt kādu no nākamām Austras stundām par sev tuvu tematu
 • LF ziņo, ka tiksimies klātienē citā gada laikā, kad nav tik blīvs ar latviešu sarīkojumiem. Rīkosim dančus vai sadziedāšanos pēc padomes darba sēdes
 • Būtu bijis vēlami veiklāk piedalīties ar jautājumiem, ne tikai caur terzētavu

 Pateicības

 • Latviešu Fonds no sirds pateicās Elizabetei Ludvikai par sirsnīgo darbu, itsevišķi par saziņu ar aktīvo projektu veicējiem. Viņa to ir veikusi no sirds un ar rūpību.
 • LF arī pateicās mūsu ilggadīgam revidentam Andrejam Dumpim, kurš vienmēr gatavs savu roku pielikt tur, kur vajag.
 • Paldies arī izteicām Austras stundas dalībniecēm, Mariannai Auliciemai un Vandai Daukstai
 • Pateicāmies mūsu sēdes tehnisko lietu vadītājam Tomam Pāvilam

 Pilnsapulci slēdz 13:30