Kā ziedot Latviešu Fondam

Nākotne drīz būs tagadne

Viens no veidiem kā ziedot Latviešu Fondam ir izmantojot jūsu Charitable IRA Distributions vai arī nozīmējot Designated IRA Beneficiaries. LF Ieguldījumu konsultante Brigita Rumpētere aicina iepazīties ar šo ziedojumu veidu un apsvēŗt iespēju ziedot fondam. 

Latviešu Fonds pateicas par jūsu atbalstu!  

Provisions for caritable IRA distributions

Guide to designating IRA beneficiaries