1982. gada atbalstītie projekti ($45800)

23.02.22

 • Sēklas nauda latviskās identitātes saglabāšanas pētījumiem ($1000)

 • Sēklas nauda skaņu plates Lūcijas Garutas komponēto Andreja Eglīša „Dievs Tava zeme deg” izdošanai ($1500)

 • Sēklas nauda izveidot pie AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) muzikoloģijas nozari ($600) (projekts netika realizēts)

 • Sēklas nauda tulkošanas semināra sarīkošanai Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centrā ($900)

 • Sēklas nauda Latvijas himnas orķestra partitūras izdošanai ($300)

 • ALA-s Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra mācības līdzekļu iegādei ($10000)

 • „Mazputniņu” pasūtinātāju skaita pacelšanai I ($2000)

 • Ansamblima Kolibri koncerta sarīkošanai Austrālijas Kultūras dienā 1983. gadā ($7500)

 • Arņa Teivena grāmatas „Dzirnavas Latvijā” izdošanai ($6000)

 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($1000)

 • ALA-s Izglītības birojam vasaras vidusskolu Kursa un Beverīna atbalstam ($9000)

 • Vitauta Sīmaņa grāmatas „Latvija” otrā metiena izdošanai ($6000)