1984. gada atbalstītie projekti ($33828)

25.02.22

  • Sēklas nauda AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) studentu komisijas darbības attīstīšanai ($1000)

  • Sēklas nauda 2X2 nometnei brošūras sagatavošanai un iespiešanai par tautas atmodas laikmetu Latvijā ($1000)

  • Sēklas nauda dokumentārās filmas „Latvia: a Captive Nation” izgatavošanas darbu sākšanai ($3228)

  • Dokumentārās filmas „Latvia: a Captive Nation” izgatavošanai ($11000)

  • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas mikrofilmu nodaļas iekārtošanai I ($3000)

  • Dr. Benjāmiņa Jēgera grāmatas „Latviešu trimdas bibliogrāfija 1971-1980” ceturtā sējuma izdošanai ($4000)

  • ALA-s Izglītības birojam vasaras vidusskolu vajadzībām ($5600)

  • Kapt. Upelnieka piemiņas fonda piešķīrums (no anonīma ziedotāja) Leonīda Siliņa Otrā pasaules kara laika dokumentu restaurēšanai, kopēšanai un manuskripta publicēšanai ( $3000)

  • „Mazputniņa” redakcijai pasūtinātāju skaita pacelšanai III ($2000)