1986. gada atbalstītie projekti ($43140)

27.02.22

 • Sēklas nauda 7. Vispasaules Latviešu jaunatnes kongresa mākslas izstādes sarīkošanai ($625)

 • Sēklas nauda „Baltu zemes šodien” slīdīšu un fotomateriālu pārfotografēšanai un sagatavošanai izstādēm ($2000)

 • Sēklas nauda Ņujorkas latviešu korim mūzikla „Gundega” iestudējuma sagatavošanai ($2000)

 • Sēklas nauda 1987. gada Latviešu mūzikas nometnes sarīkošanai ($1875)

 • Atbalsts AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) studiju fondam ($10000)

 • Dr. Jāņa Siliņa grāmatas „Latvijas māksla 1915-1940” otrā sējuma iespiešanai ($5000)

 • „Baltu zemes šodien” izstāžu atbalstam, turpinājums augšā aprakstītam sēklas naudas projektam ($3000)

 • Herdera institūtas (Vācijā) Latviešu valsts vēstures arhīva materiālu saglabāšanai ($3000)

 • Vasaras vidusskolas Kursa valodas laboratorijas ierīkošanai ($2000)

 • Austrālijas latviešu 36. Kulturas dienas „Homo novus” iestudējumam un uzvedumiem ($2750)

 • LELBA-s pārvaldei lāzerdrukas aparāta iegādei ($3250)

 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas mikrofilmu nodaļas iekārtošanai III( $3000)

 • Ausekļa Zaļinska grāmatas „Laikmeta liecības” manuskripta sagatavošanai ($4640)