1987. gada atbalstītie projekti ($48050)

28.02.22

  • Sēklas nauda ALJAs Makintoša datora iegādei „ALJA-s Ziņu” un „Vēja zvani” salikšanai (($1750)

  • Sēklas nauda latviešu valodas fonoloģijas materiālu sagatavošanai ($2800)

  • Jāņa Krēsliņa grāmatas „Edītes Hauzenbergas-Šturmas vēstules Jānim Rudzītim” izdošanai ($3500)

  • Ņujorkas latviešu kora mūzikla „Gundega” iestudējuma sagatavošanai un uzvešanai ($10000)

  • Stokholmas latviešu teātra viesizrāžu sarīkošanai Ziemeļamerikā 1988. gadā ($13850)

  • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas reto materiālu krātuvei I ($4500)

  • Latviešu tematiskās vārdnīcas sagatavošanai ($5200) (1991.g. projekts atsaukts un nauda atmaksāta)

  • Saules jostas tautas deju ansamblim uzveduma „Čāpiņu Jāņa precības” sagatavošanai ($6450)