1992. gada atbalstītie projekti ($49750)

05.03.22

 • Sēklas nauda trimdas literatūras vēstures datu bāzes sagatavošanas priekšdarbiem ($2500)

 • Sēklas nauda Latviešu jūrniecības vēstures enciklopēdiju sagatavošanas priekšdarbiem ($500)

 • Sēklas nauda Latviešu vēsturiski nozīmīgo kapu apzināšanas priekšdarbiem ($750)

 • Sēklas nauda Latvijas Vēstures institūtam Rīgas Čekas dokumentu pētījumu vajadzībām ($2000)

 • Sēklas nauda Viskonsinas universitātes studentu apmaiņas stipendiju fondam ($2000)

 • Sēklas nauda Latviešu kora mūzikas nošu sagādes priekšdarbiem ($2000)

 • Stipendijas Latvijas studentiem Rietumvalstu augstākajās mācību iestādes ($12500)

 • Latvijas Etnogrāfiskam muzejam muzeja fondu dokumentēšanai un apstrādei ($5150)

 • Daugavas apgādam prof. Jāņa Siliņa grāmatas Latvijas māksla 1915-1940” izdošanai ($6000)

 • Rokas grāmatas „Pašdarbības mācību metodes latviešu skolās” izdošanai ($1450)

 • Latviešu skaņdarbu koncertu ciklam un skaņdarbu ieskaņošanai ($6500)

 • Saules jostas tautas deju ansambļa 1993. G. Turnejai ($3400)

 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas kataloga sagatavošanai III ($5000)