1993. g. atbalstītie projekti ($50,000)

07.03.22

 • Sēklas nauda Dr. Jurim Lazovskim, medicīnas grāmatu iegādei ārstiem Latvijā ($500)

 • Sēklas nauda Prof. P. Lazdam Okupācijas muzeja projekta uzsākšanai ($2,500)

 • Sēklas nauda Dr. Lalitai Muižniecei mācību grāmatas Basic Latvian Instructional Materials for English Speakers sagatavošanai ($2,500)

 • Sēklas nauda A. Sprūdžam dokumentu krājuma Relationships Between Latvia and Russia From 1918 Until Present sagatavošanai ($1,000) (projekts atsaukts)

 • Sēklas nauda S. Pļaviņai koncerta kokļu techniskai uzlabošanai un būvei Latvijā ($1,500) (projekts atsaukts)

 • Sēklas nauda Edgar Bennett Anderson divām TV programmām, The Story of Laima Linalaid un Memoirs of a Star: the Life of Arvīds Ozoliņš ($1,000)

 • Sēklas nauda Jelgavas Spīdolas skolai veikt archioloģiskās ekspedīcijas Zemgalē ($500)

 • Sēklas nauda Latviešu kultūras biedrībai TILTS projektam Datori demokrātijai Latvijā ($1,500)

 • Piešķīrums LF padomes projektam Stipendijas Latvijas nākotnei. Tās piešķirtas deviņām personām, studentiem vai speciālistiem no Latvijas saskaņā ar LF izstrādātajiem stipendiju noteikumiem ($15,000)

 • Piešķīrums Hudsonas ielejas latviešu biedrībai Rīgas Doma zēnu kora turnejas atbalstam ($20,000)

 • Piešķīrums Jaunās Gaitas saimniecības vadītājai Ingrīdai Bulmanei, lai varētu sūtīt Jauno Gaitu bibliotēkām Latvijā ($2,250)

 • Piešķīrums Latvijas Zinātņu akadēmijas Folkloras krātuvei (J. Darbiniecei), konferences un rakstu krājuma atbalstam sakarā ar K. Barona Latvju dainu simtgadi ($2,750)