1994. gada atbalstītie projekti ($40,000, no tiem $8,000 sēklas naudai)

07.03.22

 • Sēklas nauda Dr. Z. Alksnei-Phillips Bellevue Latviešu kultūras festivālam ($1,000)

 • Sēklas nauda režisoram Andrejam Šedrikam lekciju ciklam Latvijā par tematu Amerikāņu teātra māksla teorijā un praksē ($1,000)

 • Sēklas nauda I. Ozolam grāmatai Jaunatne karā, gaisa spēku izpalīgu gaitas Otrā Pasaules karā ($1,000)

 • Sēklas nauda E. Blūmam grāmatu iegādei Jūrmalas Alternatīvās skolas skolotāju bibliotēkai ($1,000)

 • Sēklas nauda M. Pipastei Grāmata topošai mātei atbalstam ($1,500)

 • Sēklas nauda Latvijas Valsts AIDS centram jaunākās zinātniskās literatūras iegādei par AIDS tēmatu ($500)

 • Sēklas nauda Dr. Jurim Lazovskim palīgmateriālu iegādei medicīnas studentu mācīšanai Latvijā ($250)

 • Sēklas nauda J. Vītola fondam fotoalbuma izdošanai par Jāzepa Vītola dzīvi un daiļradi ($250)

 • Sēklas nauda Latvijas Zinātņu Akadēmijai Nacionālās mutvārdu vēstures projekta informācijas datu bāzes izveidošanai ($500)

 • Piešķīrums Prof. P. Lazdam Okupācijas muzeja izveidošanai Latvijā ($15,000)

 • Piešķīrums Latviešu kultūras biedrībai TILTS datorzinību kursa ievešanai Latvijas pamatskolās ($17,000)

Piezīme: Dalībnieku balsošanā piešķirta $32,000, sēklas naudā piešķirts $7,000 = $39,000