1995. gada atbalstītie projekti ($40,000)

09.03.22

 • Sēklas nauda Dr. Guntim Šmidchenam topošai Baltijas valodu programmai pie Vašingtonas universitātes, Seattle, WA ($2,000)

 • Sēklas nauda The New York Public Library (Ņujorkas pilsētas publiskai bibliotēkai) Baltiešu grāmatu nodaļas uzturēšanas atbalstam ($2,000)

 • Sēklas nauda Dr. Andrievam Ezergailim dokumentu sakopojumam par Latviešu leģionu ($2,000)

 • Sēklas nauda Ilzei Raudsepai dokumentālā videofilmas atbalstam par Elles ķēķa dzejniekiem un gleznotājiem ($600)

 • Sēklas nauda Alliance for Arts and Understanding Jāzepa Mediņa zēnu  kora turnejai ASV ($1,400)

 • Sēklas nauda Dr. E. Upenieka projektam Operas biļetes skolniekiem Latvijā ($1,000)

 • Piešķīrums Dr. Līgai Brūklei, veselības centram Imanta, kabinetu modernizēšanai, lai varētu aprūpēt jaunās mātes un izglītot viņas bērna aprūpei pirms un pēc dzemdībām ($10,000)

 • Piešķīrums Dr. Lalitai Muižniecei trimdas latviešu literatūras bibliogrāfiskās datu bāzes sastādīšanai ($2,500)

 • Piešķīrums Elisai Freimanei, 2x2 nometnes atbalstam ($3,000)

 • Piešķīrums Dr. Nikodēmam Bojāram grāmatas Baltu civilizācija atbalstam ($3,000)

 • Piešķīrums Latviešu kultūras biedrībai TILTS Rīgas Doma kora skolas bibliotēkas projektam ($10,000)

 • Piešķīrums Ingrīdas Bulmanes projektam Jaunā Gaita bibliotēkām Latvijā ($2,800)

 • Piešķīrums Marutai Grasmanei latviešu tautas tērpu centram Senā klēts Rīgā ($700)

Piezīme: Dalībnieku balsošanā piešķirts $32,000, 1995. g sēklas nauda $8,000, no 1994. g. atlikušās sēklas naudas $1,000 = $41,000