1997. gada atbalstītie projekti ($40,000, no tiem $8,000 sēklas nauda)

10.03.22

 • Sēklas nauda Imantam Zemzarim Latviešu kamermūzikas jaunumi  koncerta atbalstam ($500)

 • Sēklas nauda Aijai Štosai Zentas Mauriņas piemiņas sarīkojuma rīkošanai Dobeles novada grāmatnieku muzejā Ķipi ($500)

 • Sēklas nauda Birutai Kodolai bērnu nometnei 1x1 Sēlijā rīkošanai ($1,700)

 • Sēklas nauda Vladim Ričikam, atbalsts grāmatai Helsinkiešu ierindā, Latvijas CTAG Helsinki-86 ($1,500)

 • Sēklas nauda Prof. Heinriham Strodam grāmatas Latviešu nacionālo partizānu karš, 1944.-1956. g. otrās daļas sagatavošanai ($2,000)

 • Sēklas nauda Dr. Ilgvaram Spilneram materiālu sagatavošanai grāmatai Mēs uzvarējām ($1,500)

 • Piešķīrums LF padomes projektam Stipendijas Latvijas nākotnei ($8,000)

 • Piešķīrums Latviešu kultūras biedrībai TILTS datoru iegādei Latvijas Vēstures muzejam ($8,000)

 • Piešķīrums Dagnijai Staško dokumentācijai Izpostītā zeme - Zvārdes pagasta iznīcināšana un atkopšanās.  Latvijas Okupācijas muzeja projekts ($6,700)

 • Piešķīrums Dr. Eduardam Upeniekam, atbalsts operas (koncertu un teātru) brīvbiļetēm skolu jaunatnei Latvijā ($8,000)

 • Piešķīrums Mārai Vidnerei, atbalsts grāmatai Ar asarām tas nav pierādāms: Represēto Latvijas pilsoņu pārdzīvojuma pieredze ($1,300)

 • Speciāls piešķīrums Janīnai Kursītei Latvijas Kultūras akadēmijā ($2,087.52)

 • Speciāls piešķīrums Ilgai Holstei, projekta Cilvēku un viņu vides likteņi Cesvaines novadā ($3,131.28)  Abi speciālie piešķīrumi bija iespējami pateicoties Dr. Ainas Galējas-Dravnieces ziedojumam.