1998. gada atbalstītie projekti ($60,000, no tiem $12,000 sēklas naudai)

11.03.22

 • Sēklas nauda Rūdolfam Saulājam Bauskā Latvijas kalendāriju bibliogrāfijas sagatavošanai ($500)

 • Sēklas nauda Jānim Bulavam, atbalsts CD ar latviešu komponistu klasikas darbiem ($2,000)

 • Sēklas nauda Ilgai Taukačai, Ludzas rajonā, atbalsts krājumam Ilžas dziesmas ($1,100)

 • Sēklas nauda Toma Baumaņa grāmatai Latvijas integrācija Eiropas struktūrās - drošības polītikas risinājumi ($1,388)

 • Sēklas nauda Jurim Valainim Čikāgas latviešu radio raidījumu nozīmīgāko programmu saglabāšanai ($2,000)

 • Sēklas nauda LF un ALJA kopējam projektam atbasltīt trīs jaunu Rietumu latviešu vasaras darbu Latvijas Okupācijas muzejā un Saulgriežu vasaras vidusskolā.  1998. g. vasarā tur strādāja Dr. Aldis Purs, Līga Kalniņa un Richards Kalniņš. Projektu no ALJA puses vadīja Aleksandrs Kalniņš.

 • Sēklas nauda Dr. Solveigai Miezītei, atbalsts pētījumam par stresu un problēmām bērniem un jauniešiem Latvijā ($1,500)

 • Sēklas nauda Dr. Ilgvaram Spilneram, atbalsts 1949. g. 25. marta deportāciju piemiņas koncertam In Memoriam, kas paredzēts 1999. g 25. martā Latvijas Nacionālā Operā. Padomju varas represētajiem ieeja koncertā brīva ($1,500)

 • Piešķīrums LF projektam Stipendijas Latvijas nākotnei ($8,000)

 • Piešķīrums Dr. Paulim Lazdam, atbalsts video filmas sagatavošanai Latvijas Okupācijas muzeja vajadzībām Khruščeva laiks okupētā Latavijā, 1953-1964 ($8,000)

 • Piešķīrums Dr. Imantam Freibergam Dainu skapja manuskriptu saglabāšanai ($8,000)

 • Piešķīrums Dr. Maijai Hinkle projektam Dzīvesstāsti Latvijā un trimdā, mutvārdu vēstures ekspedīcijas, apmācības un apstrāde ($8,000)

 • Piešķīrums kinorežisorei Dzintrai Gekai, atbalsts filmas sagatavošanai Latvijas bērni (Sibīrija) ($6,511)

 • Piešķīrums Dr. Ilgvaram Spilneram grāmatas Mēs uzvarējām izdošanai ($3,500)

 • Piešķīrums Dr. Eduarda Upenieka projektam Operas brīvbiļetes skolu jaunatnei Latvijā ($3,000)

 • Piešķīrums E. Upmanim un Brāļu kapu komitejai, atbalsts latviešu virsnieku kapu izbūvei Litenē ($3,000)

 • Speciāls piešķīrums Andra Straumaņa projektam Iz Linkolnas latweeschu kolonijas. Piešķīrums izdarīts pateicoties Dr. Ainas Galējas-Dravnieces ziedojumam, kas bija domāts pētījumiem par latviešu vēsturi ASV ($4,200)