2000. gada atbalstītie projekti ($70708)

06.02.22

2000. gada atbalstītie projekti ($70708)
11.03.2000


 

 • Lielie projekti ($5001-$10,000)

  • "Dzīvesstāsti Latvijā un trimdā" ieraksti un konference ($10,000)

  • Izsūtīto, represēto un trimdas cilvēku video liecību sagatavošana ($10,000)

  • Dokumentālās filmas "Staļina laiks (1945-1953) Latvijā" sagatavošana ($9000)

  • Latvijas enciklopēdija internetā ($8600)

  • Rēzeknes pilsētas bibliotēku fondu latviskošana ($7000)

  • Filmas "Es esmu latvietis" arhīva izveide ($6500)

 • Vidējie projekti ($2001-$5000)

  • Videofilma par dzejnieku Andreju Eglīti "Mans brālis" ($4000)

  • Ceļveža "Pa brāļu Jurjāņu takām" izdošana ($3265)

  • Grāmatas "Latvija pasaules politikā" izdošana ($2603)

  • IV latviešu mūzikas svētki "Madona 2001" ($2200)

 • Mazie projekti (līdz $2000)

  • Foto dokumentāra "Latvijas kapsētu kultūra" izdošana ($2000)

  • Filmas "Elles ķēķis" sagatavošana ($2000)

  • "Āraišu ezerpils - šodienas latvietis senā latgaļa tērpā" (10 tērpu atdarinājumi) ($940)

  • Voldemāra Kreicberga atstāto skaņu lenšu pārkopēšana kompaktdiskos ($600)