2000. gada atbalstītie projekti ($70708)

13.03.22

2000. gada atbalstītie projekti

Lielie projekti ($5001-$10,000)

 • "Dzīvesstāsti Latvijā un trimdā" ieraksti un konference ($10,000)
 • Izsūtīto, represēto un trimdas cilvēku video liecību sagatavošana ($10,000)
 • Dokumentālās filmas "Staļina laiks (1945-1953) Latvijā" sagatavošana ($9000)
 • Latvijas enciklopēdija internetā ($8600)
 • Rēzeknes pilsētas bibliotēku fondu latviskošana ($7000)
 • Filmas "Es esmu latvietis" arhīva izveide ($6500)

Vidējie projekti ($2001-$5000)

 • Videofilma par dzejnieku Andreju Eglīti "Mans brālis" ($4000)
 • Ceļveža "Pa brāļu Jurjāņu takām" izdošana ($3265)
 • Grāmatas "Latvija pasaules politikā" izdošana ($2603)
 • IV latviešu mūzikas svētki "Madona 2001" ($2200)

Mazie projekti (līdz $2000)

 • Foto dokumentāra "Latvijas kapsētu kultūra" izdošana ($2000)
 • Filmas "Elles ķēķis" sagatavošana ($2000)
 • "Āraišu ezerpils - šodienas latvietis senā latgaļa tērpā" (10 tērpu atdarinājumi) ($940)
 • Voldemāra Kreicberga atstāto skaņu lenšu pārkopēšana kompaktdiskos ($600)