2001. gada atbalstītie projekti

06.02.22

  • Zinātnisks pētījums "Nacistu okupētā Latvijā 1941-1945" ($2000)

  • Mācību līdzekļu "Dabas zinības 1. klasei" izveide ($2000)

  • Kompaktdiska "Latviešu garīgā mūzika" izdošana ($1900)

  • Latviskas kultūrvides izveides programma "Saulestaka" Liepājas rajonā ($1900)

  • Pētījums "Latviešu valodas izlokšņu seno ierakstu restaurēšana" ($1800)

  • Latgales tradicionālā kultūras mantojuma apguves kursi Līvānos ($1731)

  • Balvu pilsētas bibliotēkas projekts "Bērnam vajadzīga grāmata" ($1190)

  • Ceļojoša izstāde "Balti laikmeta griežos" ($1033)

  • Krustpils pils telpas griestu un sienu apdares fragmentu konservācija ($997)

  • Pētījums "Kā saglabāt pagātni nākotnei" Rēzeknes rajonā ($484)