2001. gada atbalstītie projekti

14.03.22

2001. gada atbalstītie projekti

Lielie projekti ($5001-$10,000)

 • Muzikālais teātris "Lolitas brīnumputns" ($10,000)
 • Memoriāls okupācijas režīma upuriem Krāslavā ($10,000)
 • Vasaras debašu nometne "Latvietībai jābūt atvērtai" Liepājas rajonā ($8500)
 • Ilmāra Knaģa dzīvesstāsta grāmata "Bij' tādi laiki" ($6000)
 • Latviešu tautas dziesmu MIDI failu arhīvs internetā ($5275)

Vidējie projekti ($2001-$5000)

 • XX. gs. Latvijas vēsture, II. sējuma (1918-1940) izdošana ($5000)
 • V. Starptautiskā latviešu jauniešu mūziķu nometne - meistar kursi ($5000)
 • Aprīkojums Gaŗezera sagatavošanas skolai ($5000)
 • Folkloras kopas Laiksne kompaktdiska "Kas tos Jāņus ielīgoja" izdošana ($4700)
 • Aprīkojums "3 X 3" nometnes rotkalšanas ievirzei Katskiļos ($4500)

Mazie projekti (līdz $2000)

 • Zinātnisks pētījums "Nacistu okupētā Latvijā 1941-1945" ($2000)
 • Mācību līdzekļu "Dabas zinības 1. klasei" izveide ($2000)
 • Kompaktdiska "Latviešu garīgā mūzika" izdošana ($1900)
 • Latviskas kultūrvides izveides programma "Saulestaka" Liepājas rajonā ($1900)
 • Pētījums "Latviešu valodas izlokšņu seno ierakstu restaurēšana" ($1800)
 • Latgales tradicionālā kultūras mantojuma apguves kursi Līvānos ($1731)
 • Balvu pilsētas bibliotēkas projekts "Bērnam vajadzīga grāmata" ($1190)
 • Ceļojoša izstāde "Balti laikmeta griežos" ($1033)
 • Krustpils pils telpas griestu un sienu apdares fragmentu konservācija ($997)
 • Pētījums "Kā saglabāt pagātni nākotnei" Rēzeknes rajonā ($484)