2003. gada atbalstītie projekti

16.03.22

2003. gada atbalstītie projekti

Lielie projekti ($5001-$8000)

 • Foto albuma "Dzīve DP nometnēs" izveide internetā ($7500)
 • Latvijas Nacionālas Operas un baleta brīvbiļešu iegāde skolēniem Latvijā ($7500)

Vidējie projekti ($2001-$5000)

 • Jēču dzirnavu ēku izpēte un atjaunošanas Valmieras rajonā ($3760)
 • VI. Starptautiskā latviešu jauniešu mūziķu nometnes - meistar kursu rīkošana ($3750)
 • "Dainu dārza" ierīkošana Aknīstes pilsētā ($3500)
 • Folkloras grupas Ilģi CD "Latviešu kāzu dziesmas" izdošana ($2900)
 • Mācību programmas papildināšana un materiālu sagatavošana Liepājas rajona skolām ($2387)

Mazie projekti (līdz $2000)

 • Smēdes izbūve Novadpētniecības muzeja teritorijā Andrupenē ($2000)
 • Grāmatas "Ērgļi 14.-18. gs." izdošana ($1900)
 • Laikraksta LAIKS mikrofilmu kopiju izgatavošana Misiņa bibliotēkai ($1800)
 • Ludzas pilsētas bibliotēku fonda latviskošana ($1000)
 • Latviešu bērnu rotaļu un skaitāmo pantiņu video ieraksts ($1000)
 • Norberta Neikšānīša izstādes rīkošana "Neikšānītim 90" Krāslavas rajonā ($875)
 • Informatīvas dabas takas izveide dabas parkā "Balkanu kalni" Balvu rajonā ($790)P
 • ētījuma "Koka ēkas Latgales laukos" izdošana un bezmaksas izplatīšana ($700)