2003. gada atbalstītie projekti

06.02.22

  • Smēdes izbūve Novadpētniecības muzeja teritorijā Andrupenē ($2000)

  • Grāmatas "Ērgļi 14.-18. gs." izdošana ($1900)

  • Laikraksta LAIKS mikrofilmu kopiju izgatavošana Misiņa bibliotēkai ($1800)

  • Ludzas pilsētas bibliotēku fonda latviskošana ($1000)

  • Latviešu bērnu rotaļu un skaitāmo pantiņu video ieraksts ($1000)

  • Norberta Neikšānīša izstādes rīkošana "Neikšānītim 90" Krāslavas rajonā ($875)

  • Informatīvas dabas takas izveide dabas parkā "Balkanu kalni" Balvu rajonā ($790)

  • Pētījuma "Koka ēkas Latgales laukos" izdošana un bezmaksas izplatīšana ($700)