2004. gada atbalstītie projekti

17.03.22

2004. gada atbalstītie projekti

Lielie projekti ($5001-$8000)

 • Muzikālā uzveduma Eslingena izrādes Rīgā ($8000)
 • Filma "Sibīrijas bērnu atmiņas" sagatavošana ($6760)
 • Latvijas vēsture jauniešiem internetā ($6400)Latvijas un latviešu XX. gs. vēsture dzīvesstāstos - elektroniska grāmata ($6000)

Vidējie projekti ($2001-$5000)

 • Pētījums par trimdas psīchologu zinātnisko veikumu ($4500)
 • Rūdolfa Blaumaņa 3. teātra festivāls Valmierā ($3989)
 • Grāmata bērniem par Jēkabpili ($3800)
 • Vasaras nometne Fermāta muzikāliem Rīgas bērniem un jauniešiem Ainažos ($3500)
 • Latvijas Podniecības festivāls Aizputē ($3200)
 • Moderns aprīkojums Upītes bibliotēkai ($3000)

Mazie projekti (līdz $2000)

 • Latviskas dzīvesziņas kursu rīkošana skolēniem Līvānu rajonā ($1997)
 • Semināru cikla un praktiskās darbnīcas rīkošana Saldus rajona Zirņu pagastā ($1990)Latviešu gada svētku cikla pasākumu rīkošana Aucē ($1960)
 • Mākslinieka Jāzepa Pīgožņa 70 gadu jubilejai veltītā darbu albuma izdošana ($1946)
 • Pētījums par laikmetīgo un tradicionālo latviešu tekstilmākslu ($1725)
 • Tautas mākslas nometnes rīkošana Piebalgas novada bērniem ($1600)
 • Ceļojums pa Kurzemes pilīm rīkošana Balvu Mākslas skolas audzēkņiem ($1587)
 • Tautisku nodarbību rīkošana Saldus rajona Lutriņu pagastā ($1536)
 • Aizputes pilsētas bibliotēku fondu papildināšana ($1500)
 • Popes pagasta tautas tērpa atjaunošana ($1283)
 • Viļakas pilsētas un bērnu bibliotēku fondu papildināšana ($1094)
 • Vēsturiska romāna Baltic Amber izdošana ($1000) 
 • Viesturu pagasta represēto atmiņu grāmatas izdošana ($938)
 • Mājas lapas izveide par rakstnieku Jāni Klīdzēju ($835)