2005. gada atbalstītie projekti

18.03.22

2005. gada atbalstītie projekti

Lielie projekti ($5,001-$8,000)

 • Latviešu valodas apguve un latviešu kultūras popularizēšana Brazīlijā, Gundega Krakopa ($8,000)
 • Dokumentālās filmas „Patiesību meklējot” izveidošana, Uldis Neiburgs ($7,800)
 • Grāmatas „Mētriena” izdošana, Austris Apsītis ($5,236)

Vidējie projekti ($2,001-$5,000)

 • Podniecības pajumtes būve Rietumkrasta vasaras vidusskolā Kursā, Māra Zommere un Tamāra Rūse ($5,000)
 • Dūdu spēles pašmācība - grāmata un tvartsJāņa Klīdzēja istabas izveidošana Kantinieku pagastā, Evita Pīgozne ($4,791)
 • Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas krājumu latviskošana, Marija Sproģe ($3,500)
 • Sievu kopas “Vilcenes” tautas dziesmu CD izdošana, Ieva Kalniņa ($3,000)
 • Tautiskas nometnes rīkošana Ķoņu apriņķa bērniem, Aiga Stiere ($2,503)
 • VII Starptautiskā latviešu jauno mūziķu nometnes rīkošana, Dace Aperāne ($2,500)
 • "Muzikālā Rīgas vizītkarte" īsfilmas veidošana, Liene Ulbīna ($2,200)

Mazie projekti (līdz $2,000)

 • Latviešu dzejnieka un kultūrvēsturnieka J.Krēsliņa Rakstu II. sējuma izdošana, Sigita Kušnere ($2,000)
 • Tautas mūzikas ansambļa Sudrabavots kompaktdiska izdošana, Helēna Vīksniņa ($2,000)
 • Mācību līdzekļu iegāde Čikāgas latviešu skoliņai Stariņš, Aija Kīna ($2,000)
 • Dūdu un sitamo instrumentu grupas Auļi kompaktdiska izdošana, Juris Zalāns ($2,000)
 • Atbalsts Saulgriežu vasaras vidusskolai (SVV), Ilze Kreišmane ($2,000)
 • Latgales novada tautas dziesmu apdaru cikla izveide un CD izdošana, Ieva Lazdāne ($1,950)
 • Sēlijas novada X. folkloras svētki, Anda Nikolājeva ($1,920)
 • Grāmatas "Madonas novada kordziedāšanas vēsture (1940-1990)" iespiešana, Jānis Bērziņš ($1,900)
 • Aknīstes pilsētas bibliotēkas fonda papildināšana, Veronika Papaurele ($1,500)
 • Folkloras nometnes "Garā pupa" rīkošana, Daina Zalāne ($1,395)
 • Nodarbību cikls ģimenēm "Tautas pedagoģija ikdienā" Lutriņu pagastā, Līga Vimbsone ($1,150)
 • Nodarbību cikla rīkošana "Vakarēšana lauku sētā" Ķonu pagastā, Maruta Krastiņa ($958)