111027

Podniecības pajumtes būve Rietumkrasta vasaras vidusskolā Kursā
11.02.2005


Piešķīrums: $5,000
Projektu pieteica Māra Zommere un Tamāra Rūse

Uzdrošināšanās nesusi panākumus!

     Skaistā, saulainā dienā Rietumkrasta Izglītības centrā Vašingtona pavalstī ap 250 cilvēku sabrauca svinēt Jāņus. Centrs sakopts, pārnakšņot bija iespējams skolēnu mītnēs, varēja arī celt teltis. Virtuvē smaržoja desiņas un kāposti. Pulciņš alus mīļotāju kavējās pie alus mucas. Daudz vairāk cilvēku pulcējās pie jaunceltās "Brīvdabas mākslas studijas." Apmēram pēc 15 gadiem Izglītības centrā atkal jauna celtne! Kursas vadības ierosmē uzcelta ēka, kas kalpos podniecības interešu grupai, kā arī citiem rokdarbniekiem.
     Kursas Vasaras vidusskolā priekšpusdienā notiek mācībstundas, pēcpusdienā skolēni piedalās interešu grupās, kurās iespējams apgūt tautisko mantojumu. Kursā nebija telpu, kur glabāt podniecības virpas, cepļus, mālus, vāpu spaiņus. To visu skolotājs glabāja savā mājā un, skolai sākoties, ar smago automašīnu visu veda un sakārtoja lietošanai, pēc skolas beigām atkal veda mājās, un tā jau piecpadsmit gadu.
     Kursas Vasaras vidusskolas vadītājas, Kursas un Beverīnas Vasaras vidusskolas absolventes Tamāra Rūse un Māra Zommere uzdrošinājās, un nu redzams, ka uzdrošināšanās nesusi augļus.
     Viņas lūdza atbalstu Latviešu Fondam, tautiešiem un Izglītības centra vadībai, lai podniecības ievirzē būtu labākas darbošanās iespējas. Un nu ar lielu prieku tika atklāta "Brīvdabas mākslas studija."
     Māras Zommeres apsveikumu vārdos: "Paldies visiem ziedotājiem un Latviešu Fondam. Ar jūsu atbalstu mūsu sapnis ir īstenojies. Tagad ne tikai Kursas vasaras vidusskolai ir telpas mākslas nodarbībām, bet arī Mežotnei un visiem Izglītības centra lietotājiem. Esam paveikuši milzu darbu. Visiem, visiem par to liels, latvisks paldies!"

- Izvilkums no laikraksta Laiks, 2009. g. 1. augusts - 7. augusts