111056

Informācijas tehnoloģija Gaŗezera vasaras vidusskolā
07.02.2007


Piešķīrums: $9,000
Projektu pieteica Māra Kore, GVV
Projektu atbalstīja Elisa Freimane, Alberts Legzdiņš

GVV mācās vairāk nekā 120 skolēnu. Kā būtiska sastāvdaļa no lielākā latviešu diasporas centra, vidusskolas uzdevums ir arvien uzlabot mācību programmu. Modernajā izglītībā ir nepieciešams izmantot modernas tehnoloģijas. Patlaban šīs tehnoloģijas Gaŗezerā klibo - datori novecojuši, interneta pieslēgums lēns, un telpas nepiemērotas. GVV grib piedāvāt skolotājiem iespējas sagatavot saistošu audio-vizuālu mācību vielu, ko pielietot uz vietas klašu telpās. Arī skolnieki varēs savus rakstdarbus, skolas avīzes un citus radošus projektus veikt tādā līmenī, pie kuriem viņi tagad ir pieraduši savās amerikāņu skolās. Ar Latviešu Fonda palīdzību ceram ievest GVV 21. gadsimtā, un paplašināt mūsu spējas piesaistīt un izglītot jauno paaudzi.