2008. gada atbalstītie projekti

20.03.22

2008. gadā atbalstītie projekti 
Lieli projekti ($2001-$10,000)

  • Trimdas literārā mantojumu izdošana, Sigita Kušnere ($10,000)
  • Grāmatu "Tilti I & II" izdošana, Margita Gailītis ($6,000)
  • Latviešu pēdas pasaulē: Koferu izstāde DVD, Andris Strautmanis ($6,200)
  • Latvijas Okupācijas Muzeja, Video liecības, Gundega Michele ($7,800)

Mazie projekti (līdz $2,000)

  • Eiropas Vasaras Skola 2008 (EVS 2008) "Līčmuižā" pie Ērgļiem, Velga Zēgnere ($2,000)
  • San Francisco Mazā teātra uzveduma "Meli un piedošana" rīkošana, Mārcis Voldiņš ($2,000)
  • Annas Žīgures grāmatas "Viņi" izdošana, Evija Veide ($2,000)
  • Trīs reiz trīs nometnes Katskiļos un Garezerā, Laila Medne ($2,000)
  • Dzejnieces Astrīdes Ivaskas dzejas lasījuma ierakstīšana CD, Anita Rožkalne ($2,000)
  • Baltic American Community in Washington state: An exhibit featuring members of Estonian, Latvian, and Lithuanian communities, Nicolette Bromberg ($1,200)