111740

Latviešu Trimdas literārā mantojuma izdošana Latvijā
04.02.2008


Piešķīrums:  $10,000
Projektu pieteica Sigita Kušnere, Valters un Rapa izdevniecība
Projektu atbalstīja Inguna Daukste-Silasproģe, Juris Šlesers, Juris Kronbergs, Maija Kalniņa, Valters Nollendorfs

Projektam "Latviešu trimdas literārā mantojuma izdošana Latvijā" ir vairākas daļas. Tās gaitā tiks apkopoti un darīti pieejami izcilu latviešu trimdas literātu darbi, kas ir ne vien augstvērtīga literatūra, bet arī attīstītas un latviešu kultūrai būtiskas trimdas kultūras dzīves liecība. Katra daļa paredz kāda latviešu trimdas kopotu rakstu izdošanu Latvijā.  2008. gadā šī projekta ietvaros tiks izdotas šādas grāmatas: "Jānis Krēsliņš. Raksti. 1. sējums", "Gunars Saliņš. Raksti. 2. sējums", "Linards Tauns. Raksti. 1. sējums", "Veronika Strēlerte. Raksti. 1. sējums". Projekta ietvaros izdotās grāmatas tiks izplatītas visās lielākajās grāmatnīcās Latvijā, kā arī ārpus Latvijas. Šo izdevumu mērķauditorija ir visnotaļ plaša - tā aptver gan latviešu literatūras, vēstures un mākslas studentus, skolotājus un profesionālus pētniekus, gan arī citus latviešu kultūras interesentus. Projekta īstenošana ir ne vien skaista dāvana lasītājiem, bet arī vērtīgs ieguldījums vairāku būtisku Latvijas kultūrpolitikas nostādņu stiprināšanā - latviešu literatūrai nozīmīgu trimdas rakstnieku darbu aktualizēšanā gan literārajā procesā, gan literatūrzinātniskās domas attīstībā.

Jānis Krēsliņš. Raksti. 3. sējums un citas grāmatas šajā sērijā ir atrodama Valtera un Rapas mājas lapā šeit