Muzeja "Latvieši Pasaulē" biroja un krātuves izveidošana un popularizēšana
20.01.2009


Piešķīrums:  $2,000
Projektu pieteica Mariannai Auliciema
Projektu atbalsta Jānis Garjāns un Jānis Grāmatiņš

Projekts skatāms kā solis uz to, lai Latvijā tiktu izveidots muzejs, kura galvenais mērķis būs vākt materiālus, veidot izstādes un publikācijas par dažādām latviešu izceļošanām un dzīvi mītņu zemēs. Latviešu izceļotāju pieredze ir bagātīga, interesanta un joprojām aktuāla. Jāvāc vēstures liecības un priekšmetus pirms tie iet zudībā. Kā pirmais solis nepieciešams muzeja birojs, un īpaši iekārtotas krātuves telpas ar muzeja vajadzībām atbilstošiem skapjiem un plauktiem. Pirmie priekšmeti ir jau piedāvāti. Muzejam arī nepieciešams buklets, kas pastāstītu par muzeja mērķiem un darbību. Buklets tiks izdots latviski un angliski. LF atbalsts tiks izlietots bukletam, biroja administratora algas daļai, daļai biroja un krātuves aprīkojumam.  Projekta pieteicējai Mariannai Auliciemai specializēta izglītība muzeoloģijā un praktiska pieredze šai laukā. 

Sīkāk par LaPa-MPC var uzzināt muzeja mājas lapā šeit