111744

Postfolkloras grupas "Iļģi" mūzikas albums "Īsākās nakts dziesmas"
20.01.2009


Piešķīrums:  $2,000
Projektu pieteica Benita Jaundāldere
Projektu atbalsta Anna Rūtiņa, Dace Aperāne, Sarma Muižniece-Liepiņa

Projekta izpildītāji ir mūzikas (postfolkloras) grupa Iļģi, kas jau trejdeviņus gadus neatslābstoši un nenogurdināmi rūpējas par latviešu tautas mūzikas iedzīvināšanu, popularizēšanu un aktualizēšanu mūsdienu modernajā pasaulē. Projekts ir trīspadsmit Jāņu dziesmu ieraksts albumā. Albuma mērķauditorija ir latvieši visā pasaulē. Tieši Iļģu mūzika ir daudziem latviešiem atklājis ko būtisku un īpašu par latviešu mūziku, kultūru un dvēseli. Bet protams arī nelatviešus der iepazīstināt ar latviešu kultūrā basltītu mūzikālo saturu un formu. Jāņu dziesmas, ar savām pāri par 1,000 meldijām, ir īpašākais latviešu tradicionālā kultūras dārgums. Iļģi savā mūzikā piedāvā mūsdienīgu tulkojumu senajām dziesmām. LF atbalstu izlietos daļējiem albuma ražošanas izdevumiem. Projekta pieteicēja Benita Jaundāldere kopš 2006. gada sadarbojusies ar Iļģiem, rīkojot grupas 2007. gada ASV koncertu turneju.