Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi

Piešķīrums: $1,500
Projektu pieteica Dace Aperāne

2010. g. vasarānotika LF atbalstītie IX Starptautiskie latviešu jaunoziķu meistarkursi.  Piedāvājam Daces Aperānes apsveikumu meistarkursu dalībniekiem, kas liecina par šo meistarkursu veiksmīgo norisi pulcinot jaunus, talantīgus latviešu mūziķus no visas pasaules:

     Sirsnīgi sveicu Jūs IX Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā! Skaitlis “deviņi” latviešu dainās bieži simbolizē laimi un labu izdošanos.  Tas, ka šo vasaru notiks devitie meistarkursi ir laimīgs notikums pats par sevi! 
     Tas, ka tie notiks pirmoreiz Siguldā, ir pateicoties Siguldas Mākslu skolas direktoram Guntaram Zvejniekam, kurš laimīgā kārtā apmeklēja pirmo Latvijas jauno mūziķu nometni 1994. gadā Jaungulbenē un turpināja sekot līdzi nometņu – meistarkursu darbībai, piedaloties kā dalībnieks, un vēlāk darbinieks, mūzikas nometnēs Ogrē.
     Uzskatu to par jauku laimi, ka Jūs un meistarklašu vadītāji pārstāviet 9 valstis (ASV, Austrāliju, Bulgāriju, Franciju, Kanādu, Latviju, Meksiku, Šveici, Vāciju) un vismaz 9 Latvijas novadus! Esmu ļoti laimīga par Jūsu lielo atsaucību.  No šī sveiciena rakstīšanas brīža, esiet stipri pārsnieguši paredzēto dalībnieku skaitu.  Pārstāviet 19 specialitātes un kopskaitā esiet vismaz 95! 
     Rodas dziļa laimes un pateicības sajūta par valstisko, mūzikas mācību iestāžu, visu labvēļu, organizāciju un meistarkursu darba grupas daudzveidīgo atbalstu meistarkursu sarīkošanai. Atbalstītāji domās būs ar Jums šajās dienās un novēl Jums spožas sekmes!
     Meistarkursu tēma ir “Brīvība mūzikā.” Lekcijās, meistarklasēs, nodarbībās un koncertos varēsiet padomāt par neskaitāmiem veidiem kā brīvība izpaužās mūzikas atskanošanas, radīšanas un klausīšanas reizēs. Novēlu, lai brīvības izpausmes mūzikā iedvesmo Jūsu muzikalitāti un zināšanas!
     Ja meistarkursu norises laikā jautāsiet sev “Laime, kas tu esi?” Ceru, ka atbildēsiet, ka laime ir un būs bijusi, deviņas laimīgi pavadītas dienas šajā skaistajā koncertzālē un gaišās telpās - mācoties, muzicējot, draudzējoties latviešu un citas mūzikas pasaulē!
     - Dace Aperāne

Sīkāku aprakstu par meistarkursiem piedāvā M. Štauvers savā rakstā "Vienreizēji mūzikas meistarkursi Siguldā"
A. Linarta foto klāstu var apskatīties Siguldas novada mājas lapā