2010. gada atbalstītie projekti

22.03.22

2010. gada atbalstītie projekti

Lielie projekti ($20,000):

  • Muzeja "Latvieši Pasaulē: (LaPa-MPC) krājuma apstrāde un glabāšana. Projektu pieteica Ieva Vītola, Biedrība "Latvieši Pasaulē - muzejs un pētniecības centrs" (LaPa-MPC) ($10,000)
  • Grāmatas "Salaspils nometnes vācu okupētajā Latvijā (1941-1944)" izdošana. Projektu pieteica Kārlis Kangeris, Dr. hist. ($8,535) 
  • Latviešu kultūras biedrības TILTS Ziemeļamerikas rīkotā Latvijas teātra viesturneja. Projektu pieteica Marcis Voldiņš, TILTS ($1,465)

Mazie projekti ($10,000):

  • Divas izstādes:  “Explorer/Meklētājs” un “Kurbads” Projektu pieteica Sniedze Ruņģe. ($3,000)3x3 nometnes Gaŗezerā un Katskiļos. Projektu pieteica Laila Medne, 3x3. ($2,585)
  • VII Latvijas tradicionālās kokļu dienas. Projektu pieteica Marika Zeimule, māksliniece un folklorist ($1,500)
  • Grāmata “Kā latviešu rakstnieki abpus dzelzs priekškara viens otru meklēja” (Trimdas un Latvijas rakstnieku saskarsme 20. gs. 50.-80. gados). Grāmata izdota 2014. gadā  ar nosaukumu "Dzelzgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti"  Projektu pieteica Eva Eglāja-Kristsone, Dr. philol., pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkoras un mākslas insitūtā (LU LFMI). ($2,915)