111751

3x3 nometnes Gaŗezerā un Katskiļos
18.10.2010Piešķīrums:  $2,585
Projektu pieteica Laila Medne, 3x3 Ziemeļamerikas padomes priekšsēde
Projektu atbalstīja Anita Bataraga un Līga Ruperte

Ziemeļamerikā ir divas 3x3 nometnes - Gaŗezerā un Katskiļos.  Abas ir nedēļu garas un notiek augusta mēnesī.  Šogad Gaŗezera 3x3 vadīs Maija Zaeska, un Katskiļu 3x3 -  Taina Laiviņa.  Šīm nometnēm mērķis ir dot visām paaudzēm iespēju kopēji pavadīt nedēļu latviskā garā.  Amerikā tās ir vienīgās tamlīdzīgas nometnes.  Lai nometnes izdotos ir nepieciešami ieviržu vadītāji, kuri ir ļoti labi kvalificēti savā zinību laukā.  Tieši tamdēļ ļoti bieži iznāk tos aicināt no Latvijas.  Abu 3x3 nometņu vadītājas sadarbojas, lai cik vien iespējams, var sarunāt lektorus, kuri var piedalīties abās nedēļās.  Dalībnieku skaits ir mainīgs no viena gada uz otru.  Tomēr tas tura apmēram pie 100+.

LF atbalstīs viesu lektorus 3x3 nometnēm Gaŗezerā un Katskiļos.  Pabalsts no LF tiks izmantots ieviržu vadītāju ceļa izdevumiem starp ASV nometnēm, apmešanās un ēdiena maksām abās nometnēs. 

Garezera 3x3 nometnes avīzes "Zvīņas" var aplūkot šeit