Grāmatas "Salaspils nometnes vācu okupētajā Latvijā (1941-1944)" izdošana
20.10.2010


Piešķīrums: $8,535
Projektu pieteica Kārlis Kangeris, Dr. hist.
Projektu atbalstīja Anna Žīgure un Ojārs Celle

Šī grāmata ir zinātnisks pētījums, balstīts uz Latvijas, Vācijas, Krievijas un citu archīvu dokumentiem, bijušo ieslodzīto atmiņu liecībām un līdzšinējo historiogrāfiju. Grāmatas autori ir Dr. hist. Kārlis Kangeris, Dr. hist. Rudīte Vīksne (Latvijas Vēstures institūts) un Uldis Neiburgs (Latvijas Okupācijas muzejs). Salaspils nometne ir viens no kontroversiāliem tematiem Latvijas Otrā pasaules kara vēsturē. Grāmatas mērķis ir paust pēc iespējas precīzu un pamatotu skatījumu par Salaspils nometni (1941-1944), un grāmata būs nopietns ieguldījums vienotākas vēstures izpratnes sekmēšanā mūsdienu Latvijas sabiedrībā un demokrātiskas Latvijas valsts tēla veidošanā ārzemēs. To izdos 2011. g. septembrī 500 eksemplāros, tās mērķauditorija ir vēsturnieki, polītiķi, diplomāti, žurnālisti un plašāka sabiedrība.