Muzeja "Latvieši Pasaulē: (LaPa-MPC) krājuma apstrāde un glabāšana
20.10.2010


Piešķīrums: $10,000
Projektu pieteica Ieva Vītola, Biedrība "Latvieši Pasaulē - muzejs un pētniecības centrs" (LaPa-MPC)
Projektu atbalstīja Lilita Bergs, Pēteris Dajevskis, Gundega Michele, Valters Nollendorfs

LaPa mērķis ir izveidot muzeju un pētniecības centru ārpus Rīgas, kas stāstīs par izceļotājiem no Latvijas pēdējos 200 gados. LaPai veidojās nozīmīgs krājums ar izceļotāju priekšmetiem, ieskaitot stūrakmeni pirmajai latviešu būvētai baznīcai ASV (1903. g.), Filadelfijas Brīvo latvju biedrības monētu (19. gs. beigas), DP nometnē būvētām stellēm, uz kuŗām tika “apausta” Austrālijas latviešu sabiedrība, pirmo latviešu valodā izdoto grāmatu Brazīlijā (1901. g.). Muzejam tiek piedāvāti citi tikpat nozīmīgi priekšmeti un stāsti. Ir nepieciešams atbalsts, lai muzeja krājumu apstrādātu, papildinātu un saglabātu latviešiem un viņu pēcnācējiem Latvijā, pasaulē.  Projekta mērķi ir:
    •    aktīvi vākt priekšmetus muzeja krājumam,
    •    apstrādāt, dokumentēt, inventarizēt un uzturēt iegūtos priekšmetus;
    •    informāciju ievadīt darbību īstenošanai vajadzīgos materiālus un aparatūru;
    •    ierakstīt priekšmetu dāvinātāju dzīvesstāstus un ar priekšmetiem saistītos stāstus;
    •    turpināt īrēt noliktavu un apstrādes telpas;
    •    ar elektronisko datu bāzi padarīt krājumu pieejamu interneta apmeklētājiem, citiem muzejiem, skolām, pētniekiem, LaPa muzeja darbiniekiem veidojot izsstādes un veicot pētniecību.
Projektu izpildīs no 2010. g. decembra līdz 2011. g. decembrim Rīgā, LaPa-MPC krājuma glabātāja Marianna Auliciema ar brīvprātīgiem palīgspēkiem, to starp Maija Hinkle, Juris Zalāns, u.c
.