111733

Sekmīgi noslēdzies Latvijas Okupācijas muzeja videoliecību projekts
03.12.2010


Piešķīrums: $7,800
Projektu pieteica Gundega Michele, LOM

2008. gada beigās Latvijas Okupācijas muzeja Video un kinofonofoto krātuve saņēma Latviešu Fonda finansiālu atbalstu projektam "Videoliecību ieraksti bijušās trimdas valstīs Kanādā un ASV." Videolentā vēlējāmies ierakstīt to cienījamā vecuma tautiešu dzīvesstāstus, kuri nav varējuši ierasties Latvijā pēc tam, kad tā atguva savu neatkarību, vai tomēr, esot Latvijā, nav paspēts ierakstīt viņu dzīves gājums.

Ekspedīcijā uz Kanādu un ASV devās divas filmēšanas grupas 3 cilvēku sastāvā. Lelde Neimane (OM Video krājuma glabātāja, vēsturniece), Aivars Reinholds (Video operators un fotogrāfs) uz ASV, un Andrejs Edvīns Feldmanis (Video un kinofonofoto krātuves vadītājs, video operators un režisors) uz Kanādu. Iecerētais darba apjoms bija jāpaveic mēneša laikā. Tā kā ASV mēs nevarējām apmeklēt visas pavalstis, kurās atrodas lielākie latviešu centri, galvenās pieturas vietas bija Ņujorka, Filadelfija, Vašingtona DC un Klīvlande. Kanādā strādājām Montreālā, Otavā, Toronto un Hamiltonā.

Kopumā projekta rezultātā esam ierakstījuši 109 videoliecības vairāk kā 200 stundu garumā. Esam priecīgi, ka vismaz neliela daļa tautiešu dzīvesstāstu paliks Latvijas Nacionālajā krājumā. Priecē tas, ka starp videoliecību sniedzējiem mēs ieguvām informāciju par Latvijas okupācijas vēsturē līdz šim nezināmiem faktiem. Ekspedīcijas laikā Okupācijas muzejam tika dāvināti arī priekšmeti, oriģināli dokumenti un svarīgas fotogrāfijas, kuras noteikti tālāk noderēs vēsturnieku pētījumiem un publikācijām.

Gan Kanādā, gan ASV lielākos latviešu centros uzstājāmies ar stāstījumiem par Okupācijas muzeja videoliecību krājumu, kā arī demonstrējām mūsu producētās dokumentālās filmas un videoliecību izlases.

Esam ļoti pateicīgi Latviešu Fondam par šī projekta finansēšanu. Taču tas nevarētu būt tik bagātīgs intervēto cilvēku skaita ziņā, ja nepalīdzētu arī citi tautieši un draugi gan ASV, gan Kanādā. Par ASV gribu teikt lielu paldies studenšu korporācijas Varavīksne loceklēm, kas gandrīz visur palīdzēja gādāt mums naktsmājas un transportu, gan ar liecību sarunāšanu. Īpašs paldies: Silijai Mežgailei ar ģimeni, Maijai Mednei, Mārai un Aivaram Celmiņiem, Liānai Eglītei, Maijai Baumanei, Rasmai Nariņai-Kariņai un Silvijai Rūtenbergai. Kanādā īpašs paldies Dagnijai un Aivaram Staško, Edgaram un Karīnai Kiršiem, Mārai Zandbergai un Arnoldam Smiltniekam, LR goda konsulam Robertam Klaišem.

Nobeigumā aicinājums tiem tautiešiem, kuri viesojas Latvijā, un kuriem būtu vēlme liecināt par savu piedzīvoto Otrā Pasaules kara laikā un pēc tam - pieaskieties Okupācijas muzeja Video un kinofonofoto krātuvē, Strēlnieku laukumā 1. Ar patiesu interesi uzklausīsim Jūsu stāstījumu!

Lelde Neimane
Okupācijas muzeja
Video un kinofonofoto krājuma glabātāja