111749

Sekmīgi noslēdzies projekts VII Latvijas tradicionālās kokļu dienas
18.10.2010


Piešķīrums: $1,500
Projektu pieteica Marika Zeimule, māksliniece un folkloriste
Projektu atbalstīja Mareks Gabriss un Amanda Jātniece

2010. gada 6.-7. augustā kokļu meistara D. Vucina lauku mājās “Rieksti”, Dekšāru pagastā tiks organizētas VII. Latvijas tradicionālās kokļu dienas.  Zīmīgi, ka šinīs mājās dzimis Saeimas deputāts līdz 1934. gadam, Francis Zeps.  Gaidāmais dalībnieku skaits ir līdz 90 cilvēku.

"Jauno Laiks" raksts par pasakuma gaitu:  http://www.laiks.us/index.php?p=8355&lang=1452&a=2&b=1&lbu=6568