2015. gada atbalstītie projekti

27.03.22

Mazie projekti

 

LF15M36 Foto albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē: 1944–1945” sagatavošana $1,900

LF15M37 Pasaules latviešu jaunatnes seminārs “Divreizdivi” $2,000

LF15M39 Radio raidījuma "21. gadsimta latvietis" reportāžas no ASV 2015. g. vasarā $2,000 

LF15M42 Kurp latviešu tautas dziesma? Ar Laimu un Lauru - pasaulē! $2,000

LF15M47 Latvijas nākotne: kā stiprināt saites ar diasporas bērniem un jauniešiem $1,192

 

Īpašā akcija

LF15M01 Grāmata "3x3 Latvijā (1990-2015)" $220

LF15M06 Aspazijas kaķi un Raiņa suņi $338

LF15M19 Tautastērpa aušanas tradīciju atjaunošana Preiļu novadā $220

LF15M22 VEF MINOX leģendas un īstenība $220

LF15M25 Uģis Prauliņš, simfonija "Symphony In Rock" $220

LF15M27 Koncerts Latviešu biedrības namā Rīgā: “Rainim-150, Bruno Skultem-110” $220

 

Lielie projekti

LF15L03 “NYET, NYET SOVIET” - trimdas latviešu pieredze demonstrācijās un polītiskās akcijās par Latvijas neatkarību: materiālu vākšana, grāmata un fotoalbūms internetā. $6,200

LF15L08 Bērnu lasīšanas veicināšanas projekts "Grāmatu starts" $9,987

LF15L09 Viestura Kairiša spēlfilma „Melānijas hronika” $10,000

LF15L19 Dokumentālā filma "Trimda dimd!" (Otrais posms) $8000