LF20M22 Rita Gāle. Dzeja un dzīve (Īpašā akcija)

04.05.20

blog_b_690183.pngPieteiktā projekta – dzejnieces Ritas Gāles (dzim. 1925) dzejas apkopošanā, komentēšanā un īstenošanā iesaistīta LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproģe, kuras pētnieciskās intereses saistītas ar latviešu bēgļu laika un trimdas rakstniecības izpēti.  

ATSPĪDUMI

Vilciens vairs nepiestāj.

Tikai sliedes ar rūsganu spīdumu

Tālumā māj.

Cauri gultņiem aug pieneņu saulītes,

Zālē vējš iekritis dzied,

Un visapkārt kā karsušas skaistules

Magones zied.

Ai, šī vasara, prāta jaucēja,

Neļauj atšķirt, kas bija un būs!

Neatlaidīgā tālumā saucēja,

Aizvedīs mūs?

Manas senajās bērnības stacijas

Pieteiktā projekta mērķis ir sagatavot izdošanai un izdot dzejnieces Ritas Gāles (dzim. 1925) dzejas kopzidevumu, to papildinot ar ievadapceri, komentāriem, ieskatu viņas dzejas vērtējumos, sarunām ar dzejnieci un citiem materiāliem, kā arī bagātīgu fotomateriālu un dēla Andra Glasgova zīmējumiem. Kopdzejas krājums sniegtu pārskatu par dzejnieces Ritas Gāles literāro jaunradi un ieskatu viņas dzejas pasaulē. Ritas Gāles dzeju raksturo smalka valodas izjūta, iekšēji dvēseliski izjusts poētiskais vēstījums, to caurauž arī Latvijas reminiscences, Latvijas, īpaši dzimtās puses skaistums. Rita Gāle ir 3 dzejas krājumu “Kas lietu sauks” (1965), “Atkala” (1977) un “Atšķirtā” (1990), kā arī divu dzejas izlašu autore – “Gara rinda sudraba naglu” (1995) un “Pirms Saulgriežiem” (2005). Abas izlases tika izdotas dzejnieces jubilejas gados. Arī šīs ieceres īstenošana būtu lieliska dāvana, sagaidot Ritas Gāles 95. dzimšanas dienu 2020. gada 30. septembrī.

 

PALĪDZĒSIM ŠIM PROJEKTAM TAPT PAR ĪSTENĪBU!