LF21L04 Otrais lugu krājums „Cilvēktīkls”

22.04.21

Dramaturgu asociācija

Projekta mērķis ir veicināt jaunu, aktuālu oriģināldramaturģijas darbu radīšanu un pieejamību Latvijā un ārpus tās, akcentēt, ka oriģināldramaturģija ir laikmetīgās kultūras daļa, un lugas - patstāvīgs, pilnvērtīgs mākslas darbs. Pēdējā desmitgadē Latvijā lugas tikpat kā netika publicētas, tas nozīmē, ka šis vēsturiski nozīmīgais literatūras veids no Latvijas kultūras var pazust. Lugu konkursi uztur interesi rakstīt, jo dod autoriem iespēju realizēt savu darbu. Kvantitāte un izvērtējums (žūrija, recenzijas) veicina konkurenci un lugu kvalitāti. Mērķis nav peļņa, bet visus krājumu realizācijā gūtos līdzekļus ieguldīt nākamo lugu krājumu izdošanā. Mērķauditorija: teātri, sevišķi izglītības iestāžu, amatieru teātri gan Latvijā, gan diasporas mītnes zemēs; ikviens lasītājs.

Projekta apraksts: Lugu krājums “Cilvēktīkls” būs ilgtermiņa projekta “Lugu konkurss - lugu krājums” 2. posma rezultāts. Kopumā projekts paredz izdot 5 laikmetīgo lugu krājumus latviski. Pirmais posms noslēdzās 2020.g. 1.decembrī: iznāca lugu krājums “Cilvēkzvērs” 1000 eks. tirāžā. Krājumā ietvertas 10 mūsdienu autoru 10 lugas. Otrā krājuma “Cilvēktīkls” izdošana sāksies šī gada jūlijā. Autori ir aicināti iesūtīt īslugas, kas pabeigtas 2019.g. vai vēlāk. Lugu atlasi līdz š.g. 15.jūnijam veiks žūrija: 7 profesionāļi (teātra un literatūras teorētiķi, dramaturgi). Projektu izpildīs 2019.g. Latvijā dibinātā biedrība "Dramaturgu asociācija”.

Projektu piesaka

Biruta Zujāne, doktora grāds mākslas zinātnēs, literāte, viena no biedrības “Dramaturgu asociācija” dibinātājām.

LF finansējums: $3920 (Tipogrāfijas izdevumi un daļa atlīdzības maketētājam).