LF21L11 Grāmatas "Mana Saka" izdošana

22.04.21

Mana saka grāmata

Projekta mērķi: Pāvilostas (Āķagala) un Sakas pagasta kultūrvēstures materiāla sagatavotā manuskripta maketēšana un grāmatas izdošana, nodrošinot Kurzemes bagātīgās tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu, iedzīvotāju lokālās identitātes un patriotisma stiprināšanu. Grāmatas saturs varētu būt saistošs gan tagadējiem novada iedzīvotājiem, gan tiem novadniekiem, kuru saknes ir Sakas pagastā un Pāvilostā (Āķagalā), bet kuri dzīvo citviet Latvijā vai aiz tās robežām. Grāmatā apkopotais folkloras materiāls būs noderīgs izziņas līdzeklis izglītības un kultūras iestāžu darba pilnveidošanā, kā arī tradicionālās kultūras popularizēšanā, iekļaujot grāmatas saturu folkloras kopu repertuārā. Tā varētu kalpot kā labs mācību materiāls filoloģijas, kultūrizglītības, vēstures, folkloras u.c. studiju programmu studentiem un kā mācību palīglīdzeklis vispārējās izglītības, mākslas vēstures, latviešu valodas, vēstures, mūzikas skolotājiem.

Projekta apraksts: Projektu izpildīs grāmatas autore Elīna Horna sadarbībā ar izdevniecību “Sava Grāmata”, kas atrodas Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, Latvijā.Tās izdoto grāmatu klāsts ir gana plašs un interesants. Tajā atrodamas gan bērnu, gan pieaugušo, gan dzejas grāmatas, kā arī dzimtu vēstures un arī folkloras grāmatas. Šo projektu plānots realizēt līdz 2021. gada 31.decembrim, rīkojot grāmatas atvēršanas svētkus ar Pāvilostas kultūras nama amatierteātra dalībnieku folklorizētu priekšnesumu.

Projektu piesaka: Elīna Horna, Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkas bibliotekāre, biedrības "Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs" dalībniece

LF finansējums: $6905 (grāmatas drukāšanas izdevumi)