LF21L13 XV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku ASV Kopkora koncerts

22.04.21

XV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku ASV logo

Projekta mērķi: Latviešu dziesmu svētku tradīcija, kas iekļauta UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, ir izaugusi par grandiozāko notikumu Latvijas un ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kultūras dzīvē. Latviešu sabiedrībā ārzemēs, kur šī tradīcija turpinājās pēc Otrā pasaules kara, svētki saveda kopā pasaulē izklīdinātos latviešus un palīdzēja uzturēt kopības apziņu un nacionālās tradīcijas. Mūsdienās šie svētki ir palikuši par spēka avotu ikkatra latvieša dzīvē, neatkarīgi no viņa mītnes zemes. XV Vispārējo dziesmu un deju svētku Minesotā Kopkora koncertā piedalīsies aptuveni 500 koristi un mūziķi, un Ordway Music Theater operas zāles kapacitāte koncerta apmeklētājiem ir 1,900. Ceram, ka auditorija būs daudzveidīga, ar klausītājiem no visiem Ziemeļamerikas latviešu centriem.

Projekta apraksts: XV Vispārējo dziesmu un deju svētku Minesotā Kopkora koncerts būs krāšņs un skanīgs noslēgums svētku nēdēļai. Koncertu veidojam kā vizuļojošu dārgakmeni ar trim īpaši spīdošām fasetēm. Pirmā būs saistīta ar svētku saukli – “Maz bišķiņ skaļāk!” – piesaistot Ziemeļamerikas latviešu komponistu jaunradi. Otrā – tilts pāri okeānam, iekļaujot repertuāru no gaidāmajiem Dziesmu svētkiem Latvijā 2023. gadā. Trešajā rūpīgi kopsim ASV Dziesmu svētku tradīcijas, dziedot tautas iemīļoto klasiķu darbus. Koncertu rīko Mūzikas nozare Krisītes Skares vadībā, ar Rīcības komitejas atbalstu. 

Projektu piesaka: Zinta Pone, XV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku ASV Rīcības komitejas kasiere

LF finansējums: $10,000 (Koncertzāles īre $5,000; jaundarbi $5,000)