Projektu saraksts

Projektu saraksts

2012. gada atbalstītie projekti

24.03.2022 — 2012. gada Lielie projekti: LF12L28 - XIV Latviešu Dziesmu svētku Kanādā 2014. g. Hamiltonā Tautas Deju lieluzvedums "DEJU PINU VAINAGĀ" ($10,000) LF12L01 - Trimda dimd! ($4,000) Mazie projekti: LF12M21 - Dokumentācija par Latviešu centru Minsterē ($2000) Projekts tika slēgts kā neizpildīts 2014. g. aprīlī  LF12M48 - Latviešu māksla trimdā. Izstādes katalogs ($2,000 LF12M42 - Pirmais 3x3 ģimeņu saiets Īrijā ($2,000) LF12M30 - Dokumentālās...

→ Read More

Projektu saraksts

2010. gada atbalstītie projekti

22.03.2022 — 2010. gada atbalstītie projekti Lielie projekti ($20,000): Muzeja "Latvieši Pasaulē: (LaPa-MPC) krājuma apstrāde un glabāšana. Projektu pieteica Ieva Vītola, Biedrība "Latvieši Pasaulē - muzejs un pētniecības centrs" (LaPa-MPC) ($10,000) Grāmatas "Salaspils nometnes vācu okupētajā Latvijā (1941-1944)" izdošana. Projektu pieteica Kārlis Kangeris, Dr. hist. ($8,535)  Latviešu kultūras biedrības TILTS Ziemeļamerikas rīkotā Latvijas teātra viesturneja. Projektu pieteica Marcis Voldiņš, TILTS ($1,465) Mazie...

→ Read More

Projektu saraksts

2008. gada atbalstītie projekti

20.03.2022 — 2008. gadā atbalstītie projekti Lieli projekti ($2001-$10,000) Trimdas literārā mantojumu izdošana, Sigita Kušnere ($10,000) Grāmatu "Tilti I & II" izdošana, Margita Gailītis ($6,000) Latviešu pēdas pasaulē: Koferu izstāde DVD, Andris Strautmanis ($6,200) Latvijas Okupācijas Muzeja, Video liecības, Gundega Michele ($7,800) Mazie projekti (līdz $2,000) Eiropas Vasaras Skola 2008 (EVS 2008) "Līčmuižā" pie Ērgļiem, Velga Zēgnere ($2,000) San Francisco Mazā teātra uzveduma...

→ Read More

/files/blog_b_592625-jpg.jpg

2007. gada atbalstītie projekti

19.03.2022 — 2007. gada atbalstītie projekti Lielie projekti ($10,001-$20,000) Grāmatas “Sibīrijas bērni” tulkojums angļu valodā un sagatavošana izdošanai, Dzintra Geka ($18,400) Ēvalda Dajevska mākslas ietekme latviešu trimdas vēsturē: Multimediju CD diska izveidošana, Pēteris Dajevskis ($1,600 - daļa no pieprasītās summas) Vidējie projekti ($2,001-$10,000) Informācijas technoloģija Gaŗezera vasaras vidusskolai, Māra Kore ($9,000) Atbalsts XV Rietumu krasta latviešu dziesmu svētkiem Venturā no 2008. gada...

→ Read More

Projektu saraksts

2005. gada atbalstītie projekti

18.03.2022 — 2005. gada atbalstītie projekti Lielie projekti ($5,001-$8,000) Latviešu valodas apguve un latviešu kultūras popularizēšana Brazīlijā, Gundega Krakopa ($8,000) Dokumentālās filmas „Patiesību meklējot” izveidošana, Uldis Neiburgs ($7,800) Grāmatas „Mētriena” izdošana, Austris Apsītis ($5,236) Vidējie projekti ($2,001-$5,000) Podniecības pajumtes būve Rietumkrasta vasaras vidusskolā Kursā, Māra Zommere un Tamāra Rūse ($5,000) Dūdu spēles pašmācība - grāmata un tvartsJāņa Klīdzēja istabas izveidošana Kantinieku pagastā,...

→ Read More

Projektu saraksts

2004. gada atbalstītie projekti

17.03.2022 — 2004. gada atbalstītie projekti Lielie projekti ($5001-$8000) Muzikālā uzveduma Eslingena izrādes Rīgā ($8000) Filma "Sibīrijas bērnu atmiņas" sagatavošana ($6760) Latvijas vēsture jauniešiem internetā ($6400)Latvijas un latviešu XX. gs. vēsture dzīvesstāstos - elektroniska grāmata ($6000) Vidējie projekti ($2001-$5000) Pētījums par trimdas psīchologu zinātnisko veikumu ($4500) Rūdolfa Blaumaņa 3. teātra festivāls Valmierā ($3989) Grāmata bērniem par Jēkabpili ($3800) Vasaras nometne Fermāta muzikāliem...

→ Read More

Projektu saraksts

2003. gada atbalstītie projekti

16.03.2022 — 2003. gada atbalstītie projekti Lielie projekti ($5001-$8000) Foto albuma "Dzīve DP nometnēs" izveide internetā ($7500) Latvijas Nacionālas Operas un baleta brīvbiļešu iegāde skolēniem Latvijā ($7500) Vidējie projekti ($2001-$5000) Jēču dzirnavu ēku izpēte un atjaunošanas Valmieras rajonā ($3760) VI. Starptautiskā latviešu jauniešu mūziķu nometnes - meistar kursu rīkošana ($3750) "Dainu dārza" ierīkošana Aknīstes pilsētā ($3500) Folkloras grupas Ilģi CD "Latviešu kāzu...

→ Read More