Projektu saraksts

Projektu saraksts

2001. gada atbalstītie projekti

06.02.2022 — Zinātnisks pētījums "Nacistu okupētā Latvijā 1941-1945" ($2000) Mācību līdzekļu "Dabas zinības 1. klasei" izveide ($2000) Kompaktdiska "Latviešu garīgā mūzika" izdošana ($1900) Latviskas kultūrvides izveides programma "Saulestaka" Liepājas rajonā ($1900) Pētījums "Latviešu valodas izlokšņu seno ierakstu restaurēšana" ($1800) Latgales tradicionālā kultūras mantojuma apguves kursi Līvānos ($1731) Balvu pilsētas bibliotēkas projekts "Bērnam vajadzīga grāmata" ($1190) Ceļojoša izstāde "Balti laikmeta griežos" ($1033) Krustpils...

→ Read More

Projektu saraksts

2002. gada atbalstītie projekti

06.02.2022 — 2002. gada atbalstītie projekti 11.03.2002   Lielie projekti ($5001-$10,000) Audio gidu iegāde Latvijas Okupācijas muzejam ($6600) Rēzeknes pilsētas bibliotēku fondu latviskošana ($5100) Vidējie projekti ($2001-$5000) Grāmatas "Mūziķis un literāts Knuts Lesiņš" izdošana ($4390) Amerikas latviešu kultūras personības - portreti videofilmās ($4300) Latvijas Dabas muzeja brošūras "Latviešu etnoģenēze" izdošana ($2886) Restaurācijas Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas izstādei muzejā "Riekstiņi" ($2400) Kursu "Latviska audzināšana...

→ Read More

Projektu saraksts

2003. gada atbalstītie projekti

06.02.2022 — Smēdes izbūve Novadpētniecības muzeja teritorijā Andrupenē ($2000) Grāmatas "Ērgļi 14.-18. gs." izdošana ($1900) Laikraksta LAIKS mikrofilmu kopiju izgatavošana Misiņa bibliotēkai ($1800) Ludzas pilsētas bibliotēku fonda latviskošana ($1000) Latviešu bērnu rotaļu un skaitāmo pantiņu video ieraksts ($1000) Norberta Neikšānīša izstādes rīkošana "Neikšānītim 90" Krāslavas rajonā ($875) Informatīvas dabas takas izveide dabas parkā "Balkanu kalni" Balvu rajonā ($790) Pētījuma "Koka ēkas Latgales...

→ Read More

Projektu saraksts

2004. gada atbalstītie projekti

06.02.2022 — Ināras Mantinieces grāmata angļu valodā “Baltic Amber”
Jāzepa Pīgožņa darbu katalogs - grāmata

→ Read More

Projektu saraksts

2005. gada atbalstītie projekti

06.02.2022 — Lielie projekti ($5,001-$8,000) Latviešu valodas apguve un latviešu kultūras popularizēšana Brazīlijā, Gundega Krakopa ($8,000) Dokumentālās filmas „Patiesību meklējot” izveidošana, Uldis Neiburgs ($7,800) Grāmatas „Mētriena” izdošana, Austris Apsītis ($5,236) Vidējie projekti ($2,001-$5,000) Podniecības pajumtes būve Rietumkrasta vasaras vidusskolā Kursā, Māra Zommere un Tamāra Rūse ($5,000) Dūdu spēles pašmācība - grāmata un tvarts Jāņa Klīdzēja istabas izveidošana Kantinieku pagastā, Evita Pīgozne ($4,791)...

→ Read More

/files/blog_b_592625-jpg.jpg

2007. gada atbalstītie projekti

06.02.2022 — Lielie projekti ($10,001-$20,000) Grāmatas “Sibīrijas bērni” tulkojums angļu valodā un sagatavošana izdošanai, Dzintra Geka ($18,400) Ēvalda Dajevska mākslas ietekme latviešu trimdas vēsturē: Multimediju CD diska izveidošana, Pēteris Dajevskis ($1,600 - daļa no pieprasītās summas) Vidējie projekti ($2,001-$10,000) Informācijas technoloģija Gaŗezera vasaras vidusskolai, Māra Kore ($9,000) Atbalsts XV Rietumu krasta latviešu dziesmu svētkiem Venturā no 2008. gada 28. aug.-1. sept., Pauls Berkolds ($1,000 -...

→ Read More

Projektu saraksts

2008. gada atbalstītie projekti

06.02.2022 —   2008. gadā atbalstītie projekti   Lieli projekti ($2001-$10,000) Trimdas literārā mantojumu izdošana, Sigita Kušnere ($10,000) Grāmatu "Tilti I & II" izdošana, Margita Gailītis ($6,000) Latviešu pēdas pasaulē: Koferu izstāde DVD, Andris Strautmanis ($6,200) Latvijas Okupācijas Muzeja, Video liecības, Gundega Michele ($7,800) Mazie projekti (līdz $2,000) Eiropas Vasaras Skola 2008 (EVS 2008) "Līčmuižā" pie Ērgļiem, Velga Zēgnere ($2,000) San Francisco Mazā...

→ Read More