Projektu saraksts

Projektu saraksts

2001. gada atbalstītie projekti

14.03.2022 — 2001. gada atbalstītie projekti Lielie projekti ($5001-$10,000) Muzikālais teātris "Lolitas brīnumputns" ($10,000) Memoriāls okupācijas režīma upuriem Krāslavā ($10,000) Vasaras debašu nometne "Latvietībai jābūt atvērtai" Liepājas rajonā ($8500) Ilmāra Knaģa dzīvesstāsta grāmata "Bij' tādi laiki" ($6000) Latviešu tautas dziesmu MIDI failu arhīvs internetā ($5275) Vidējie projekti ($2001-$5000) XX. gs. Latvijas vēsture, II. sējuma (1918-1940) izdošana ($5000) V. Starptautiskā latviešu jauniešu mūziķu...

→ Read More

Projektu saraksts

2000. gada atbalstītie projekti ($70708)

13.03.2022 — 2000. gada atbalstītie projekti Lielie projekti ($5001-$10,000) "Dzīvesstāsti Latvijā un trimdā" ieraksti un konference ($10,000) Izsūtīto, represēto un trimdas cilvēku video liecību sagatavošana ($10,000) Dokumentālās filmas "Staļina laiks (1945-1953) Latvijā" sagatavošana ($9000) Latvijas enciklopēdija internetā ($8600) Rēzeknes pilsētas bibliotēku fondu latviskošana ($7000) Filmas "Es esmu latvietis" arhīva izveide ($6500) Vidējie projekti ($2001-$5000) Videofilma par dzejnieku Andreju Eglīti "Mans brālis" ($4000)...

→ Read More

Projektu saraksts

1999. gada atbalstītie projekti ($62,400)

12.03.2022 — 1999. gada atbalstītie projekti Piešķīrums Okupācijas muzejam, grāmata angliski un latviski ($10,000) Piešķīrums Okupācijas muzejam, video filma par 1941.-1945. g. ($9,000) Piešķīrums Ņujorkas bibliotēkai, atmiņu saglabāšanai ($10,000) Piešķīrums Rīgas Doma zēnu turnejai 2000. gadā ASV ($10,000) Piešķīrums Latviešu valodas vārdnīcas datormodelim ($10,000) Piešķīrums projektam Represijas Latvijas laukos 1944-1949 ($3,400) Piešķīrums projektam Operas biļetes skolu jaunatnei ($10,000)

→ Read More

Projektu saraksts

1998. gada atbalstītie projekti ($60,000, no tiem $12,000 sēklas naudai)

11.03.2022 — Sēklas nauda Rūdolfam Saulājam Bauskā Latvijas kalendāriju bibliogrāfijas sagatavošanai ($500) Sēklas nauda Jānim Bulavam, atbalsts CD ar latviešu komponistu klasikas darbiem ($2,000) Sēklas nauda Ilgai Taukačai, Ludzas rajonā, atbalsts krājumam Ilžas dziesmas ($1,100) Sēklas nauda Toma Baumaņa grāmatai Latvijas integrācija Eiropas struktūrās - drošības polītikas risinājumi ($1,388) Sēklas nauda Jurim Valainim Čikāgas latviešu radio raidījumu nozīmīgāko programmu saglabāšanai ($2,000) Sēklas...

→ Read More

Projektu saraksts

1996. gada atbalstītie projekti ($40,000, no tiem $8,000 sēklas naudai)

10.03.2022 — Sēklas nauda Dacei Aperānei Otrās starptautiskās mūzikas nometnes jauniem mūziķiem atbalstam ($750) Sēklas nauda Andai Šildei, atbalsts projektam ATELPA - aktīva atpūtas nedēļa sievietēm ($1,500) Sēklas nauda Andrejam Jansonam mūzikālā uzveduma Laimes reibonis sagatavošanai ($2,000) Sēklas nauda Latvijas Valsts AIDS centram zinātniskās literatūras iegādei par AIDS tēmatu ($180) Sēklas nauda Prof. Zaigai Priedei Kalniņai grāmatas Žēlsirdīgās māsas prakse pamatota teorijā...

→ Read More

Projektu saraksts

1997. gada atbalstītie projekti ($40,000, no tiem $8,000 sēklas nauda)

10.03.2022 — Sēklas nauda Imantam Zemzarim Latviešu kamermūzikas jaunumi  koncerta atbalstam ($500) Sēklas nauda Aijai Štosai Zentas Mauriņas piemiņas sarīkojuma rīkošanai Dobeles novada grāmatnieku muzejā Ķipi ($500) Sēklas nauda Birutai Kodolai bērnu nometnei 1x1 Sēlijā rīkošanai ($1,700) Sēklas nauda Vladim Ričikam, atbalsts grāmatai Helsinkiešu ierindā, Latvijas CTAG Helsinki-86 ($1,500) Sēklas nauda Prof. Heinriham Strodam grāmatas Latviešu nacionālo partizānu karš, 1944.-1956. g. otrās...

→ Read More

Projektu saraksts

1995. gada atbalstītie projekti ($40,000)

09.03.2022 — Sēklas nauda Dr. Guntim Šmidchenam topošai Baltijas valodu programmai pie Vašingtonas universitātes, Seattle, WA ($2,000) Sēklas nauda The New York Public Library (Ņujorkas pilsētas publiskai bibliotēkai) Baltiešu grāmatu nodaļas uzturēšanas atbalstam ($2,000) Sēklas nauda Dr. Andrievam Ezergailim dokumentu sakopojumam par Latviešu leģionu ($2,000) Sēklas nauda Ilzei Raudsepai dokumentālā videofilmas atbalstam par Elles ķēķa dzejniekiem un gleznotājiem ($600) Sēklas nauda Alliance...

→ Read More

Projektu saraksts

1994. gada atbalstītie projekti ($40,000, no tiem $8,000 sēklas naudai)

07.03.2022 — Sēklas nauda Dr. Z. Alksnei-Phillips Bellevue Latviešu kultūras festivālam ($1,000) Sēklas nauda režisoram Andrejam Šedrikam lekciju ciklam Latvijā par tematu Amerikāņu teātra māksla teorijā un praksē ($1,000) Sēklas nauda I. Ozolam grāmatai Jaunatne karā, gaisa spēku izpalīgu gaitas Otrā Pasaules karā ($1,000) Sēklas nauda E. Blūmam grāmatu iegādei Jūrmalas Alternatīvās skolas skolotāju bibliotēkai ($1,000) Sēklas nauda M. Pipastei Grāmata topošai...

→ Read More

Projektu saraksts

1993. g. atbalstītie projekti ($50,000)

07.03.2022 — Sēklas nauda Dr. Jurim Lazovskim, medicīnas grāmatu iegādei ārstiem Latvijā ($500) Sēklas nauda Prof. P. Lazdam Okupācijas muzeja projekta uzsākšanai ($2,500) Sēklas nauda Dr. Lalitai Muižniecei mācību grāmatas Basic Latvian Instructional Materials for English Speakers sagatavošanai ($2,500) Sēklas nauda A. Sprūdžam dokumentu krājuma Relationships Between Latvia and Russia From 1918 Until Present sagatavošanai ($1,000) (projekts atsaukts) Sēklas nauda S. Pļaviņai...

→ Read More

Projektu saraksts

1992. gada atbalstītie projekti ($49750)

05.03.2022 — Sēklas nauda trimdas literatūras vēstures datu bāzes sagatavošanas priekšdarbiem ($2500) Sēklas nauda Latviešu jūrniecības vēstures enciklopēdiju sagatavošanas priekšdarbiem ($500) Sēklas nauda Latviešu vēsturiski nozīmīgo kapu apzināšanas priekšdarbiem ($750) Sēklas nauda Latvijas Vēstures institūtam Rīgas Čekas dokumentu pētījumu vajadzībām ($2000) Sēklas nauda Viskonsinas universitātes studentu apmaiņas stipendiju fondam ($2000) Sēklas nauda Latviešu kora mūzikas nošu sagādes priekšdarbiem ($2000) Stipendijas Latvijas studentiem...

→ Read More