Projektu saraksts

Projektu saraksts

1991. gada atbalstītie projekti ($63629)

04.03.2022 — Sēklas nauda angļu valodas mācību iegādei Rīgas Komercskolas vajadzībām ($500) Sēklas nauda Kultūras fondam „Vaga” Rīgā lāzerdrukas piederumu iegādei ($120) Sēklas nauda Latvijas bērnu veselības speciālistu apmācībām Toronto univ. ($2000) Sēklas nauda Valmieras teātra turnejas transporta izdevumiem ($2000) Sēklas nauda Lat. Nac. bibliotēkas reklāmas brošūras sagatavošana būvdarbu līdzekļu vākšanai ($1500) (Projekts nenotika/slēgts 1992.g.) Sēkla nauda Vizmas Beļševicas autobiogrāfijas „Bille” pirmā...

→ Read More

Projektu saraksts

1990. gada atbalstītie projekti ($71950)

03.03.2022 — Sēklas nauda Latvija fotogrāfu darbu izstādes Eiropa un Ziemeļamerikā ($1500) Sēklas nauda Sirakūzu LKF atbalstu grupai tautas tērpu atjaunošanai ($1000) Sēklas nauda Latvijas medmāsu apmācīšanas materiālu sagatavošanai ($500) Sēklas nauda koncerta „Latviešu mūziķi no četrām zemēm” atbalstam ($500) Sēklas nauda Latvijas Zinātņu savienības piedalīšanās IAESTE konferencē ($1500) Sēklas nauda „Jāņa Siliņa monogrāfijas” sagatavošanai iespiešanai ($500) Sēklas nauda skolotāju semināru sarīkošanai...

→ Read More

Projektu saraksts

1989. gada atbalstītie projekti ($47000)

02.03.2022 — Sēklas nauda materiāla par latviešu tautas kultūru un tradīcijām priekš pirmsskolniekiem izdošanai ($2000) Sēklas nauda Latvijas un trimdas semināra sarīkošanai Abrenē ($2500) Sēklas nauda „Tas vakars piektdiena” izrādēm Latvijā ($1500) Ofseta preses iegādei Latvija Kultūras fonda avīzes un citu izdevumu iespiešanai ($15000) „Latviešu trimdas izdevumu 1981-1985” bibliogrāfijas izdošanai ($5000) Saules Jostas tautas deju ansambļa 1990.g. turnejai Ziemeļamerikā un Eiropā ($11500)...

→ Read More

Projektu saraksts

1988. gada atbalstītie projekti ($43750)

01.03.2022 — Sēklas nauda pareizas rakstīšanas rokas grāmatas „Turi pa rokai un iemet aci” izdošanai ($750) Sēklas nauda Augusta Annusa monogrāfijas sagatavošanas priekšdarbiem ($1000) (kavējas/slēgts 1991.g.) Sēklas nauda Latviešu jaunatnes orķestra koncertturnejas priekšdarbiem ($3000) Sēklas nauda Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas „Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs” izplatīšanai ($3000) Skandinieku turneja par Ziemeļameriku atbalstam ($13000) Grāmatas „Vadlīnijas pilna laika bērnu dārza izveidošanai un...

→ Read More

Projektu saraksts

1987. gada atbalstītie projekti ($48050)

28.02.2022 — Sēklas nauda ALJAs Makintoša datora iegādei „ALJA-s Ziņu” un „Vēja zvani” salikšanai (($1750) Sēklas nauda latviešu valodas fonoloģijas materiālu sagatavošanai ($2800) Jāņa Krēsliņa grāmatas „Edītes Hauzenbergas-Šturmas vēstules Jānim Rudzītim” izdošanai ($3500) Ņujorkas latviešu kora mūzikla „Gundega” iestudējuma sagatavošanai un uzvešanai ($10000) Stokholmas latviešu teātra viesizrāžu sarīkošanai Ziemeļamerikā 1988. gadā ($13850) Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas reto materiālu krātuvei I...

→ Read More

Projektu saraksts

1986. gada atbalstītie projekti ($43140)

27.02.2022 — Sēklas nauda 7. Vispasaules Latviešu jaunatnes kongresa mākslas izstādes sarīkošanai ($625) Sēklas nauda „Baltu zemes šodien” slīdīšu un fotomateriālu pārfotografēšanai un sagatavošanai izstādēm ($2000) Sēklas nauda Ņujorkas latviešu korim mūzikla „Gundega” iestudējuma sagatavošanai ($2000) Sēklas nauda 1987. gada Latviešu mūzikas nometnes sarīkošanai ($1875) Atbalsts AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) studiju fondam ($10000) Dr. Jāņa Siliņa grāmatas „Latvijas...

→ Read More

Projektu saraksts

1985. gada atbalstītie projekti ($42000)

26.02.2022 — Sēklas nauda „Edītes Hauzenbergas-Šturmas saraksti ar Jāni Rudzīti” sakārtošanai un sagatavošanai iespiešanai ($1000) Sēklas nauda Filadelfijas Brīvo latvju biedrības bibliotēkas vēsturisko materiālu fotokopēšanai ($200) Grāmatas „The Baltic States: Yesterday Forgotten-Remembered Today” izplatīšanai ($200) Sēklas nauda Eiropas vasaras skolas 1985.g. izdevumu segšanai ($2500) Sēklas nauda Vācijā trimdas periodikas rokas grāmatas sagatavošanas priekšdarbiem ($700) Sēklas nauda grāmatas „Latviešu politiskā vadība vācu okupācijas...

→ Read More

Projektu saraksts

1984. gada atbalstītie projekti ($33828)

25.02.2022 — Sēklas nauda AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) studentu komisijas darbības attīstīšanai ($1000) Sēklas nauda 2X2 nometnei brošūras sagatavošanai un iespiešanai par tautas atmodas laikmetu Latvijā ($1000) Sēklas nauda dokumentārās filmas „Latvia: a Captive Nation” izgatavošanas darbu sākšanai ($3228) Dokumentārās filmas „Latvia: a Captive Nation” izgatavošanai ($11000) Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas mikrofilmu nodaļas iekārtošanai I ($3000)...

→ Read More

Projektu saraksts

1983. gada atbalstītie projekti ($37000)

24.02.2022 — Sēklas nauda Somijas nacionālajam muzejam latviešu tautas tērpu un citu materiālu fotografēšanai (($1000) Sēklas nauda latviešu valodas pamat- un paplašinātā vārdu krājuma projekta izstrādāšanai ($1000) Sēklas nauda Helsinki universitātes bibliotēkai latviešu publikāciju restaurācijas un mikrofilmēšanas vajadzībā ($2000) (piešķīrums seko) Sēklas nauda Helsinku universitātes bibliotēkas projekta priekšdarbiem ($1000) (piešķīrums seko) Sakārtot, restaurēt un mikrofilmēt Helsinku bibliotēkas plašo latviešu periodikas krājumu ($15000)...

→ Read More

Projektu saraksts

1982. gada atbalstītie projekti ($45800)

23.02.2022 — Sēklas nauda latviskās identitātes saglabāšanas pētījumiem ($1000) Sēklas nauda skaņu plates Lūcijas Garutas komponēto Andreja Eglīša „Dievs Tava zeme deg” izdošanai ($1500) Sēklas nauda izveidot pie AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) muzikoloģijas nozari ($600) (projekts netika realizēts) Sēklas nauda tulkošanas semināra sarīkošanai Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centrā ($900) Sēklas nauda Latvijas himnas orķestra partitūras izdošanai ($300) ALA-s...

→ Read More