Dalībnieku skaits kopš fonda dibināšanas: 1,294 
720 Tūkstošnieki.  Patreiz aktīvi: 452 
Projektiem piešķirts vairāk kā $2,000,00 
Kapitāla vērtība:  $1,202,190 (2022. gada 31. janvāris)

Iestājies šodien, ieguldi nākotnei

Latviešu Fonds ir brīvprātīgu devēju apvienība, kas veicina latviskas izglītības, kultūras un apziņas saglabāšanu nākotnē.    

Atbalstot projektus, Latviešu Fonds sekmē latviešu kultūras, mākslas un izglītības tālāko attīstību. Dalība Latviešu Fondā atšķiras no citām organizācijām, galvenokārt ar to, ka dalībnieki, paši nosaka, cik un kādus projektus finansiāli atbalstīt. Latviešu Fondam citu fondu vidū ir unikāla un nozīmīga vieta latviešu kultūras uzturēšanā un jaunradē:

 • Uzsākot savu darbību 1970. gadā, Latviešu Fonds bija pirmais, kas trimdas apstākļos  īstenoja ideju rast stabilu un drošu pamatu  latviskuma atbalstam, piešķīrumiem izmantojot tikai uzkrātā kapitāla augļus. Pats kapitāls, kas sastāv no dalībnieku ziedojumiem, paliek neskarts.
 • Latviešu Fonda līdzekļu ieguldījumus, pēc padomes norādījumiem, veic Merrill Lynch Wealth Management. Ieguldījumu pārskati tiek publicēti LF Apkārtrakstā vai pēc pieprasījuma tiek izsūtīti LF dalībniekiem.
 • Katru gadu padome iesaka piešķīrumiem izmantojamo līdzekļu lielumu. Padome izvērtē pieteikumus, piešķir finansējumu Mazajiem projektiem (līdz $2,000) un izvirza dalībnieku balsošanai 10 Lielos projektus (līdz $10,000). Katram dalībniekam – personai, ģimenei vai organizācijai – ir viena balss.
 

Latvietības un latviešu kultūras stiprināšana

Latviešu Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt nozīmīgus veikumus latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.  Atbalstu sniedzam:
    •    Latviskā izglītībā un audzināšanā;
    •    Mākslā un daiļamatniecībā;
    •    Zinātnes nozarēs, kas saistās ar latviešu zemi un tautu;
    •    Citos kultūras pasākumos, kam ir nozīme un vērtība latviešu dzīvē.

Latvijas valsts un tautas nākotnei ir svarīgi uzturēt latvisko kultūru, nodrošināt tās izpausmi un jaunradi, kā arī veicināt latvisko izglītību, lai nākotnē būtu latviski motivēta sabiedrība. 

Daži no daudzajiem piešķīrumiem Latviešu Fonda 53 gados:

 • Beverīnas, Garezera un Kursas vasaras vidusskolām $35,400
 • Televīzijas filmas “Latvia: A Captive Nation” izgatavošanai $14,228
 • Latviešu publikāciju sakārtošanai Helsinku universitātes bibliotēkā $18,000
 • “Latvju enciklopēdija 1962-1982” manuskripta sagatavošanai $17,500
 • Latvijas Okupācijas muzejam $33,395
 • DP Albums: Latviešu dzīve bēgļu nometnēs Vācijā 1945-1950 izveide internetā $7,500
 • 3x3 nometnēm Katskiļos un Gaŗezerā $8,200
 • Anša Epnera filmas “Es esmu latvietis” arhīva izveide $6,500
 • Grāmatas “Sibīrijas bērni” tulkojums angļu valodā un sagatavošana izdošanai $18,400
 • "Āraišu ezerpils - šodienas latvietis senā latgaļa tērpā" $940
 • Starptautiskās latviešu jauniešu mūziķu nometnes - meistarkursi $15,000
 • Latvijas un latviešu XX. gs. vēsture dzīvesstāstos - elektroniska grāmata $6,000