Jāņa Bieriņa balva

Jāņa Bieriņa piemiņas fonds (JBPF) pastāv, lai veicinātu latviešu kultūras pastāvēšanu un veidošanos ārpus Latvijas. 

Ievērojot ilggadīgā Jaunās Gaitas (JG) redaktora vēlēšanos, gadskārtēja balva tiek piešķirta „kādam trimdas latviešu kultūras darbiniekam vai trimdas latviešu kultūras organizācijai vai pasākumam par paveiktu darbu vai uzsāktu projektu latviešu valodas pētniecībā, žurnālistikā, mūzikā, literatūrā, teātŗa mākslā, jaunatnes audzināšanā vai tamlīdzīgi.” 

 

 

Jāņa Bieriņa fonda balvas laureāti 

1. Vizma Maksiņa (Kanāda) 1997. g.

2. Juris Dreifelds (Kanāda) 1998. g.

3. Dace Aperāne  (ASV) 1999. g.

4. Guntis Šmidchens (ASV) 2000. g.  http://jaunagaita.net/jg220/ JG220_Smidchens.htm Guntis Šmidchens 

5. Valters Nolledorfs 2001. g. http://jaunagaita.net/jg224/ JG224_Cakuls.htm 

6 Pēteris Cedriņš 2002. g. http://jaunagaita.net/jg228/ JG228_Cedrins.htm 

7. LATV (Latviešu Video Studija un Bibliotēka) vadītāji Jānis Valdmanis un Nikolajs Ozoliņš (Kanāda) 2003. g. http://jaunagaita.net/jg232/ JG232_JBPF.htm 

8. Māra Gulēna (ASV) 2004. g. http://jaunagaita.net/jg237/ JG237_Gulena.htm 

9. Maija Hinkle (ASV) 2005. g. http://jaunagaita.net/jg241/ JG241_Hinkle.htm 

10. Elisa Freimane (ASV) 2006. g. http://jaunagaita.net/jg245/ JG245_JBPF-balva.htm 

11. Sarma Muižniece-Liepiņa (ASV) 2007. g. http://jaunagaita.net/jg249/ JG249_JBPF-SML.htm 

12. Baiba Bredovska 2009. g.  http://jaunagaita.net/jg257/ JG257_JBPF.htm     [2008. g. balva netika piešķirta]

13. Juris Žagariņš (ASV) 2010.g. http://jaunagaita.net/jg261/ JG261_INTERVIJA-Zagarins.htm 

14. Vita Gaiķe (Kanāda) 2011. g. http://jaunagaita.net/jg265/ JG265_VitaGaike.htm 

15. Līga Ejupe (ASV) 2012. g. http://jaunagaita.net/jg270/ JG270_Ejupe.htm 

16. Kristīne Stivriņa (Kanāda)  2013. g

17.  Māra Simsone (Kanāda) 2014. g.

19. Jānis Mateuss 2016. g.

20. Krisīte Skare (ASV) 2017. g.

21. Selgai Apsei (Kanāda) 2018. g.

22. Laura Adlere (Kanāda) 2019. g. (Intervija 2021. g. LF Apkārtrakstā)

23. Sandra Kronīte-Sīpola (ASV) 2020. g. (Intervija 2021. g. LF Apkārtrakstā)

24. Linda Treija (ASV) 2021. g (Intervija 2021. g. LF Apkārtrakstā)