Jāņa Bieriņa balva

Jāņa Bieriņa piemiņas fonds (JBPF) pastāv, lai veicinātu latviešu kultūras pastāvēšanu un veidošanos ārpus Latvijas. 

Ievērojot ilggadīgā Jaunās Gaitas (JG) redaktora vēlēšanos, gadskārtēja balva tiek piešķirta „kādam trimdas latviešu kultūras darbiniekam vai trimdas latviešu kultūras organizācijai vai pasākumam par paveiktu darbu vai uzsāktu projektu latviešu valodas pētniecībā, žurnālistikā, mūzikā, literatūrā, teātŗa mākslā, jaunatnes audzināšanā vai tamlīdzīgi.” 

 

 

Jāņa Bieriņa fonda balvas laureāti 

1. Vizma Maksiņa 1997. g.

2. Juris Dreifelds 1998. g.

3. Dace Aperāne 1999. g.

5. http://jaunagaita.net/jg224/ JG224_Cakuls.htm Valters Nolledorfs 2001. g.

6. http://jaunagaita.net/jg228/ JG228_Cedrins.htm Pēteris Cedriņš 2002. g.

7. http://jaunagaita.net/jg232/ JG232_JBPF.htm LATV vadītāji Jānis Valdmanis un Nikolajs Ozoliņš 2003. g.

8. http://jaunagaita.net/jg237/ JG237_Gulena.htm Māra Gulēna 2004. g.

11. http://jaunagaita.net/jg249/ JG249_JBPF-SML.htm Sarma Muižniece-Liepiņa 2007. g.

12. http://jaunagaita.net/jg257/ JG257_JBPF.htm Baiba Bredovska 2009. g. [2008. g. balva netika piešķirta]

15. http://jaunagaita.net/jg270/ JG270_Ejupe.htm Līgaa Ejupe 2012. g.

16. Kristīne Stivriņa (Saulaine/Toronto)  2013. g

17.  Māra Simsone (Toronto) 2014. g.

19. Jānis Mateuss 2016. g.

20. Krisīte Skare, 2017. g.

21. Selgai Apsei, 2018. g.

22. Laura Adlere, 2019. g.

23. Sandra Kronīte-Sīpola, 2020. g.

24. Linda Treija, 2021. g