LF projekti tīmeklī

Tīmekļa saites un tuvāka informācija par Latviešu Fonda atbalstītiem projektiem

Bērniem

Grāmata bērniem par latviešu mākslu “Mula un portrets” (LF14M04).
http://www.drosikosi.com/
https://viensplusviens.lv/2015/04/maza-mula/

Mājaslapa "Mazputniņš zēniem un meitenēm visā pasaulē" (LF14M24).
http://www.mazputnins.lv/

Salacgrīvas bibliokuģīs: Braucieni uz 10 Kurzemes piejūras skolām un bibliotēkām, kur bērniem stāstīs par grāmatas nozīmi cilvēka izaugsmē, zināšanu iegūšanas procesā. (LF18M07).
http://www.salacbiblioteka.lv/bibliokugis?p=8496

Grāmatu Starts (LF15L08).
https://www.gaisma.lv/lv/projekts/gramatu-starts

Jauniešiem (bet ne tikai)

66. ALJA Kongress Bostonā (LF18M08).
www.ALJA.org

Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!" atklāj piecu deportēto bērnu  stāstus ietverot dzīvi Sibīrijā un Latvijā. Ekspozīcijas galvenā mērķauditorija ir pusaudži un jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem (LF14M17).
http://www.esipats.lv/

Latviešu valodas gramatikas lietotne (mobile app) lietvārdu un darbības vārdu locīšanai (LF13L03).
http://www.deksoft.com/baltic-products/#

Literatūra

Tatjanas Žagares-Vītiņas grāmata “Neesam aizbēguši” (LF17M04).
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/memuarliteratura-biografiski-apraksti/neesam-aizbegusi-devini-stasti-par-atgriesanos-latvija.html
http://www.pbla.lv/latvijas-nacionalaja-biblioteka-atver-gramatu-neesam-aizbegusi-par-amerikas-latviesiem/

Elīnas Apsītes “Jettes Dienu grāmata” (LF16L18).
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/memuarliteratura-biografiski-apraksti/jettes-dienu-gramata.html

E-grāmatas, kas piedāvā Latvijas kultūras kanonā iekļautos literāros darbus, piemēram Raiņa “Uguns un nakts” (LF14M34). Latviešu klasiķu darbi pieejami par brīvu.
Brāļi Kaudzītes - Mērnieku laiki https://las.am/lv/e-content/mernieku-laiki 
Rūdolfs Blaumanis - Indrāni https://las.am/lv/e-content/indrani
Rainis - Gals un sākums https://las.am/lv/e-content/gals-un-sakums
Rainis - Uguns un nakts https://las.am/lv/e-content/uguns-un-nakts

Annas Žīgures grāmata “Viņi. Svešos pagalmos”, par latviešiem Vācijas bēgļu nometnēs pēc  2.pasaules kaŗa (LF11M07).
http://gramata24.lv/gramatas/dailliteratura/modernie-romani-un-stasti/p/12250-vini-svesos-pagalmos
Grāmata "Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti", autore literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristsone (LF10M16).
https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/25040/dzelzsgriezeji-latvijas-un-rietumu-trimdas-rakstnieku

Mūzika

Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi (LF14M30, LF16M79, un LF18M14).
http://www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarkursi

Tērvetes Trubadūru kompaktdisks “Dziedam visi vienu dziesmu” (LF16L36).
https://www.amazon.com/dp/B07CRR9R6L

Salacgrīvas bibliotēka - skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana (LF13M05). 
http://salacbiblioteka.lv/kamer-latviski-dziedas--bus-latviesu-tauta?lang=&p=8496&gads=2013

“Trimda dimd!” - video esejas par trimdas latviešu mūziku (LF12L01). http://www.trimdadimd.com/
http://vimeo.com/58014003

Postfolkloras grupas "Iļģi" mūzikas albums "Īsākās nakts dziesmas" un koncerta turnejs 2016. gadā (LF16L24).
http://ilgi.lv

Vēsture

Stāstu sega Latvijai (LF17M03).
http://www.lapamuzejs.lv/

Grāmata “Nyet Nyet Soviet” (LF15L03). Trimdas latviešu pieredze demonstrācijās un politiskās akcijās par Latvijas neatkarību.
https://www.lnb.lv/lv/gramatas-nyet-nyet-soviet-atversana

Astrīdas Jansones grāmatā "Labie ļaudis” ietverti 44 atmiņu stāsti no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Zviedrijas, Anglijas, Vācijas un Latvijas. Visi stāsti iesākas līdzīgi - ar vārdiem: ,,Es piedzimu Latvijā…” Brīdī, kad grāmata tapa, uzplauka atmiņu ziedi, kuros ierakstītas likteņlīnijas - gan paša, gan visai tautai ejamie ceļi. (LF17M11).
https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/memuarliteratura-biografiski-apraksti/labie-laudis.html
Grāmata "Dzelzgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti" (LF10M16). https://www.valtersunrapa.lv/lv/e-veikals/gramata/25040/dzelzsgriezeji-latvijas-un-rietumu-trimdas-rakstnieku

Melānijas Vanagas muzēja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!" atklāj piecu deportēto bērnu stāstus ietverot dzīvi Sibīrijā un Latvijā. Ekspozīcijas galvenā mērķauditorija ir pusaudži un jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem (LF14M17).
http://www.esipats.lv/

“Runā Rīga” lietotne (mobile app): Rīdzinieki stāsta par Rīgu - aizgājušo un šodienas, Rīga tiek izstaigāta ar stāstiem (LF12M01).
http://runariga.com/index.html

Gramata “Tāla zeme, tuvi ļaudis” (LF13M01). Grāmata atklāj mazzināmas lappuses vienā latviešu trimdas rakstniecības, kultūras un literārās dzīves atzarā, kas kopš 1947. gada izskaņas veidojies tālajā, nereti mītiem atvītā kontinentā, Austrālijā un nedaudz arī Jaunzēlandē, un aizsniedzas līdz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas laikam.
http://lulfmi.lv/Tala-zeme-tuvi-laudis

Foto albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē: 1944–1945” sagatavošana (LF15M36).
http://lfk.lv/Davida-Holmerta-albums

Filmas

Mākslas filma “Bille” (LF17M27).
http://nkc.gov.lv/iepazisti-filmas/bille/

Dokumentālā filma “Varpa – Apsolītā zeme” (LF12M30).
http://nkc.gov.lv/iepazisti-filmas/jaunas-filmas/varpa-apsolita-zeme/

Dokumentāla filma "DIEVA PUTNIŅI": Trimdas bērnu likteņi (LF14L15 ). 
https://www.youtube.com/watch?v=XesvhGWKctA

Filma “The Baltic University: Adventure and Struggle” par Baltijas Universitātes studentu un mācību spēku cerību, drosmi, un neatlaidību (LF14L02).
https://www.youtube.com/watch?v=QMo5PqGKRdQ

Filma “Sibīrijas bērni” (LF14L15).
http://sibirijasberni.lv/category/filmas/

Spēļfilma “Melānijas Hronika” (LF15L09).
http://www.melanijashronika.lv/