Bērniem

Grāmata bērniem par latviešu mākslu “Mula un portrets” (LF14M04).
http://www.drosikosi.com/
https://viensplusviens.lv/2015/04/maza-mula/

Mājaslapa "Mazputniņš zēniem un meitenēm visā pasaulē" (LF14M24).
http://www.mazputnins.lv/

Salacgrīvas bibliokuģīs: Braucieni uz 10 Kurzemes piejūras skolām un bibliotēkām, kur bērniem stāstīs par grāmatas nozīmi cilvēka izaugsmē, zināšanu iegūšanas procesā. (LF18M07).
http://www.salacbiblioteka.lv/bibliokugis?p=8496

Grāmatu Starts (LF15L08).
https://www.gaisma.lv/lv/projekts/gramatu-starts