Jauniešiem (bet ne tikai)

66. ALJA Kongress Bostonā (LF18M08).
www.ALJA.org

Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!" atklāj piecu deportēto bērnu  stāstus ietverot dzīvi Sibīrijā un Latvijā. Ekspozīcijas galvenā mērķauditorija ir pusaudži un jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem (LF14M17).
http://www.esipats.lv/

Latviešu valodas gramatikas lietotne (mobile app) lietvārdu un darbības vārdu locīšanai (LF13L03).
http://www.deksoft.com/baltic-products/#